BEDEN DİLİ VE HOMEOPATİ

BEDEN DİLİ VE HOMEOPATİ


Yapılan pek çok araştırma göstermiştir ki; karşılıklı ilişkide sözsüz dilin yani beden dilinin etkisi  %90’  dır.  Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu gibi beden dili ifadeleri duyguları ifade etmede sözlerden daha etkilidir. Bu mesajlar özellikle ilk izlenim sırasında çok önemlidir. “İlk görüşte aşk” ın karşılığı ilk izlenimdir. İnsanlar üzerinde yaptığımız ilk izlenim 30 saniye içerisinde oluşur ve tekrarlanamaz.

İnsanlar konuşmayı öğrenmeden önce beden diliyle anlaşırlardı. Bebeklik döneminde de  beden dilini kullanırız.  Beden dili duygularımızı veya ihtiyaçlarımızı anlatmaya yeterlidir. İnsan beden, ruh ve duyguların bir bütünüdür. Birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Ahlak kuralları, dini öğretiler bedeni ayıp ya da günah olarak adlandırdığından beden negatif olarak algılanır. Toplumsal baskılar bedenimizden uzaklaşmamıza neden olmuştur. Ancak insan çevresini ve kendini ancak bedeni aracığıyla kavrayabilir.

Beden dili kültürler arasında biraz farklılık gösterse de yapılan çalışmalar temel duygu ifadelerini ifade etmede beden dilinin evrensel olduğudur.  Ayrıca yaşlara göre de farklılıklar olabilir. Sözgelimi ergenlikteki birinin hareketi olgun birisi tarafından vurdumduymazlık olarak algılanırken ergen kişi aslında samimi duygusunu gösteriyor olabilir. İnsanlar aslında gün boyunca beden dilini etkili bir şekilde kullanırlar. Ancak beden dili kelimelerin kontrol edildiği gibi kontrol edilemez. Beden dili, yalan söylemez.

 HOMEOPATİ İÇİN BEDEN DİLİ NEDEN GEREKLİDİR?

Homeopati holistik yani bütüncül bir tedavi yöntemidir. Kişinin duygusal, ruhsal ve düşünsel boyutunu çok iyi anlamak gerekir. Homeopatinin başarılı olabilmesi için kişiyi çok iyi anlamak gerekir. Kelimeler yalan söyleyebilir ama beden dili asla söylemez. Söz gelimi hastaya babanızla aranız nasıl diye sorduğumda “çok iyi” der ve bunu derken etrafına ya da önüne bakar ve ellerini koyacak yer ararsa aslında o ilişkide sorun olduğu hemen anlaşılır. İnsanlar toplumun ayıp saydığı şeyleri söylemek istemezler ancak homeopatik tanıda bunlar çok önemlidir. O zaman homeopat dolaylı işaretleri toplamalıdır. Kişinin beden dilinin anlattıkları onun bize anlattıklarından fazlasını söyleyebilir. Hiç kimse ben çok kibirli biriyimdir kimseyi beğenmem diye dile getirmez ancak hastanın sandalyede oturuş tarzı ve doktora yönelttiği sorular ve aldığı cevaba verdiği göz ve yüz tepkisi onun kibirli, içe kapanık, dışa dönük, özgüvenli ya da düşük özgüvenli olduğu hakkında fikir verir. Homeopat hastayı yargılamaz ancak tanı koymak için onunla ilgili her detaya ihtiyacı vardır. Hastalar bunu bilseler bile ifade edemeyebilirler.  İşte o ifade edilemeyenleri iyi anlamak için beden dilini daha farkındalıkla anlamaya gerek vardır.

Homeopati psikodinamik ve psikosomatik çalışmaların ardındaki zihinle ilgilenir.  Beden ifadelerin medyumu gibidir. Zihin enerji seviyesinde çalışır ve beden üzerinden kendini ifade eder. Beden olmadan enerji işe yaramaz ve enerji olmadan beden hareket edemez. Beden dili zihinle beden arasındaki köprü gibidir.

 Referanslar

Body Language and Homeopathy  Ajit Kulkarni  2010

Bedenin Dili Zuhal Baltaş, Acar baltaş 1992