BİPOLAR DUYGU DURUM BOZUKLUĞU (MANİK DEPRESİF BOZUKLUK)

BİPOLAR DUYGU DURUM BOZUKLUĞU (MANİK DEPRESİF BOZUKLUK)

Duygu durumunun depresyon ve aşırı heyecanlı, mutlu hareketli olması arasında gidip gelmesine  manik depresif; bipolar bozukluk denilmektedir.  Toplumda görülme sıklığı %1-2 arasındadır ve her yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle 15-25 yaşları arasında tanı alsalar da daha ileri yaşlarda 60-65 yaşlarında tanı alan da vardır. Çocukluk döneminde mani dikkat eksikliği ve hiperaktivite  sendromu  ile karıştırılabilmektedir.  Ya da depresif dönemleri uzun süren manik dönemleri daha kısa süren hastalar uzunca bir süre majör depresyon tanısı alabilmektedirler.  Bipolar bozukluk için genetik yatkınlık önemli,  ailesinde varsa görülme sıklığı artmaktadır. 

Hastalığın bulguları hastanın içinde bulunduğu evreye göre değişiklik gösterir. Hipomani ve mani evresinde aşırı neşeli, canlı, hareketli, öfkeli ve agresif olurlar. Alış veriş yapma istekleri artmış, iştahları artmış, konuşma ve düşünce hızları artmış olurlar. Hastalar sıklıkla bu evrede şikâyetçi olmazlar tam tersine kendilerini iyi hissettiklerini söyleyip tedaviyi ret ederler. Ancak mani döneminde aşırı harcama yapıp iflas bile edebilirler. Ya da aşırı cinsel istek yüzünden uygunsuz ve rastgele ilişkilere girip sonrasında can sıkıcı durumlar yaşayabilirler. Hastalar mani evresindeyken daha çok hasta yakınları durumdan rahatsız olup hastaları hastaneye götürür.  Bazı hastalarda mani evresinde olmayan sesler duymak, görüntüler görmek gibi geçici semptomlar da olabilir. Mani döneminde aşırı heyecan dolayısıyla düşüncesizce hareket ederek kendi kendilerini bile öldürebilirler.

Depresif döneme girdiklerinde ise ; öz saygıları çok düşmüştür. Evden çıkmak istemezler, sürekli uyumak, hiç hareket etmek istemezler yaşam istekleri çok azalmıştır. Öz bakımları azalmıştır. Banyo yapmaz, üst başlarına dikkat etmezler.  İşe gitmek istemedikleri için işlerini kaybedebilirler ya da yeterince verimli olamazlar. Bu dönemde düşünce hızı azalmış, mutsuz, suçluluk duygusu içinde az konuşan, az yiyen, sürekli uyuyan kişilere dönüşürler. Bu dönemde intihar girişimleri olabilir. Hayattan beklentileri kalmamıştır ve çok büyük acı içindedirler.

Psikiyatri servisleri ve kliniklerinde ilaçla ve EKT gibi yöntemlerle tedavi edilmektedirler. Bipolar bozukluk kronik bir bozukluktur ve ömür boyu psikiyatri kontrolü gerektirmektedir.  Ben burada homeopati ile tedavisine örnek bir vaka sunmak istiyorum. Homeopati zihinsel, duygusal ve fiziksel alanda çok iyi çalıştığından bipolarite tedavisinde de çok işe yaramaktadır. İntihar girişimi riski çok yüksek hastalar olduğundan psikiyatrik ilaçlarını kesmeyi önermiyorum. Psikiyatrik ilaçlarla birlikte homeopati kullanılabilir ve başarılı da olur. Ancak hastanın iyilik halinden emin olunduktan sonra hastanın ilaçları azaltılarak kesilebilir belki.

Homeopatide tedavi hastaya özel verilir. Hastalığın ismine göre tedavi başlanmaz. Hastanın tüm bulguları, psikiyatrik, fiziksel bulguları ve gündelik yaşam alışkanlıkları göz önüne alınarak tedavi başlanır.  Şimdi anlatacağım hasta 30 yaşında erkek hasta . Üniversite mezunu 15 yıldır tedavi alıyor ve hastalığının tüm ayrıntılarını biliyor. Bana geldiğinde büyük bir keder ve acı hissettiğini bu acının onun yaşamasına engel olduğunu çok mutsuz olduğunu söyledi. Doktor doktor gezmekten sıkıldığını, aldığı ilaçların hiç faydası olmadığını söyledi.  Ben aslında hep cami hocası olmak istemiştim ama -ailem doktor olmamı istediği için - doktor oldum dedi. Sürekli yıkık dökük harabelerde ve mezarlıklarda dolaşıyor; oraların fotoğrafını çekmekten keyif alıyor.  Kış günü bile pencere açık uyuyor sıcaktan hiç hoşlanmıyor. Suyu dolaptan buz gibi içmeyi seviyor. Geceleri geç uyuyor, geceleri aynalara bakmaktan nefret ediyor. Kimseye hayır diyemiyor ancak çok öfkeli. Çok küçük şeylere bile öfkeleniyor.  Hasta özgüveninin düşük olduğunu söyledi ancak oturuş şekli bu dünyada daha fazla yer kaplamalıyım diyordu. 

  Hastaya Veratrum Alb 200 C başlandı. Zihinsel problemlerde yüksek potens tercih etmek gerekir; düşük potensler çalışmayabilir. 1 ay sonra kontrole geldiğinde hasta kendini iyi hissediyordu. Artık öfkelenmiyorum uzun zamandır ilke kez huzur duygusuna yeniden kavuştum; insanlara hayır diyebiliyorum ve bu benim işimi çok azalttı çok da iyi oldu dedi. Geceleri daha erken saatte  ve rahat uyumaya başladığını söyledi.  Hastaya Veratrum Alb 10 M tek doz verildi.  2 ay sonraki kontrolünde tattığı huzuru mavi bulutları yeniden gördüm diye tarif etti. Öfke duygusu neredeyse hiç kalmamıştı tüm hayatı düzene girmişti ve 10 kilo zayıflamıştı. Ayrıca yıllardır yarım bıraktığı projeleri üzerinde çalışmaya başladı.  Bu arada psikiyatrik ilaçlarını önceleri içmeyi unuttuğunu sonradan ise artık kullanma gerekliliği hissetmediği için bıraktığını söyledi.  Hasta 5. ayında ve ilaçsız takibe devam ediliyor.

Her hastaya tanı koymak bu kadar kolay olmuyor. Bazen de hastanın tedaviye yanıtı bu kadar hızlı olmuyor. Ancak her durumda homeopatiden önceki durumlarından daha iyi durumda oluyorlar. Homeopati bipolar bozuklukta  tedavi edici olabileceği gibi destek tedavisi olarak  da başarılı bir şekilde kullanılabilir.