EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE DOĞAL YÖNTEMLER-1

EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE DOĞAL YÖNTEMLER-1
ÖNSÖZ
Tedavisi uzun süren  hastalıklarda, kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen  yan etkiler  oluşması,  holistik tıp yöntemlerine yönelimin başlıca   sebebidir. Holistik tıpta yaklaşım, minimum yan etki ile vücudun kendi kendine iyileşmesine yardımcı olmaktır. Holistik ilaçlar, iyileşme süresini hızlandırırlar. Yan etkileri azdır. Kronik hastalıklarda yaşama süresini arttırırlar.
Geleneksel tıbbın uygulayıcıları, holistik tıbbın fikrini ve tekniğini güvensizlik ve şüphe içinde değerlendirebilirler. Aslında, tek bir ilaç ile hastalığı tedavi etmeyi kabul edip, Çin formüllerindeki tek ya da birçok  bitki içeriği ile tedaviye inanmamak, daha çok bir felsefe ve algılama problemidir. Bu düşüncedeki insanlar, III. Dünya ülkelerinden orijin alan hiçbir şeye güven duymazlar.
Holistik tıp uygulamaları  çok olmakla birlikte çoğunun teknik dili hala  anlaşılamamıştır. Araştırma sonuçları, ikili kör çalışmalarla desteklenmedikçe klinik uygulamalarda kullanılmaz. Holistik tıpta tedavi; tam bir diyet, ek saplementler, fiziksel tedaviler, bitkiler, homeopati ve diğerleri olabilir. Her bir holistik metot, diğer metotlar ile birleştiğinde en iyi şekilde çalışmaya ve etkiyi ortaya çıkarmaya yardım eder. Tek bir metotla yapılan tedavi sonuçları çoklu metotların sinerjisi ile karşılaştırılınca daha zayıf kalır.
Holistik tıp ve geleneksel tıp ile yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında sonuçlar göstermiştir ki, holistik ilaçlar da geleneksel ilaçlar kadar etkilidir. Holistik yaklaşım, reddedici refleksi değil, araştırmayı öngörür.
EPİLEPSİ NEDİR?
Her ne kadar epilepsi krizinin insidansı, kedilerde %1 gibi düşük bir rakamla ifade edilse de,  köpeklerde bu oran çok daha yüksektir. Antikonvülsan ilaçların yan etkileri olması, alternatif  ve doğal tedavilerin epilepsi kontrolünde kullanılmasına olanak sağlamıştır.
Nedeni bilinmeyen nöbetler şeklinde, belli aralıklarla ortaya çıkan  epilepsi, tek bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Beyne giden impulsların kısa devresi konvülsiyonlarla sonuçlanır.  Konvülsiyon olarak adlandırılan nöbetler, beyinde fonksiyonel proçeslere yol açar.
 Kedi ve köpeklerde tüm yaşlarda epilepsi çıkabilir. Problemler iki büyük grupta toplanır. Birincisi beyin problemleri diğeri beyin dışı problemler. Beyin  problemlerinin neden olduğu epilepsi, idiopatik epilepsi diye bilinir. Genellikle 6 ay ile 2 yaşı arasındakilerde ortaya çıkar. Viral, bakteriyel, fungal, protozoonal, beyin enfeksiyonları, beyin dokusu dejenerasyonları, beyin ödemi(hidrosefalus), beyin tümörü, çarpmalar, beyin kanaması, kafa travmaları gibi nedenlerle şekillenir.
Beyin dışı problemlerin neden olduğu nöbetler ise; zehirlenmeler, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kan şekeri düşüklüğü, enfeksiyon ve  sinir- kas problemleri  kaynaklı olabilir.  
Epileptik nöbetler, idiopatik ve edinsel diye de sınıflandırılır. Nedeni bilinmeyenler idiopatiktir. İdiopatik epilepsi genellikle kalıtımsal seyreder.    Edinsel epilepside ise, hastalık kaynağı içsel değildir. Toksinler, enfektif mikroorganizmalar, travma gibi dış kökenlidir. Diğer kaynaklar; beyin yetersizliği, metabolik bozukluklar ve tümörlerdir.
Ohio Üniversitesinde 50 köpekte yapılan bir çalışmada, ayda bir kezden fazla nöbet yaşayan köpeklerin  metabolik ya da enfeksiyöz kaynaklı epilepsi hastası oldukları bildirilmiştir. Cinsiyet ya da kısırlaştırmanın epilepsi üzerinde herhangi bir rolü yoktur.
Genellikle, uzmanların görüşüne göre, 1 yaşının altındakilerde konjenital, enfeksiyöz ve toksinlere bağlı epilepsi,    1-6 yaş arasındakilerde idiopatik epilepsi ve 6 yaşından  büyüklerde; tümör, enfeksiyon  ya da yangısal problemlere bağlı epilepsi ortaya çıkar. Çalışmalar, orijin olarak köpek epilepsisinin insan epilepsisinden farklı olmadığını  ortaya koymuştur. Bazı köpek ırklarında epilepsi genetiktir.
Kedi epilepsi krizlerinin genel nedenleri; zehirlenmeler, araba çarpmaları sonucu kafa travmalarıdır. Ayrıca, felin leukemia virusu (FeLV), felin infeksiyöz peritonit (FIP), fungal enfeksiyonlar, kimyasal toksinler, beyin tümörleri, beyin travmaları, karaciğer bozukluğu, böbrek yetmezliği sayılabilir. Kan serumu biyokimyasal profili, tam kan sayımı, idrar analizi, FeLV  antijen testi ile tetkikler yapılmalıdır. Elektroensefalogram  (EEG) ile beyin dalgaları, kompüterize aksiyel tomografi (CAT), scan ve manyetik rezonans imaging (MRI) değerlendirilir. Felin immun yetmezlik (FIV) ve felin infeksiyöz peritonit (FIP), testleri yapılır.
Beyin dokusu  bozukluğu ile doğan kediler de olabilir. Onlar doğuştan epileptiktir. Köpeklerde olduğu gibi kedilerde de, idiopatik epilepsi olabilir. Bu genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındakilerde görülür.
Atlarda epilepsi daha seyrek görülür. Sığırlarda da görülebilir. Ancak, kuş, sürüngen ve tavşanlarda henüz belirlenmiş bir çalışma yoktur.   
Güncel araştırmalar, epilepsinin saf ırklarda olduğu gibi, melez ırklarda da olduğunu göstermiştir. Genetik faktörlerin en çok rol oynadığı ırk Belgian Tervuren olarak gösterilmiştir. Epilepsiye yatkın olan diğer ırklar; Beagle, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, German Shepherd, Golden Retriever, Saint Bernard, Siberian Husky, Wirehaired Terrier, tüm Podel’lar ve tüm Schnauzer’lerdir.
Üretime yönelik çalışmalar, epileptik anne ve epileptik babadan doğan yavruların  çoğunlukla epileptik olduğunu göstermiştir.
Saf ırklarda epilepsi insidansı % 15-20’dir. Bu aynı zamanda idiopatik epilepsi oranıdır. İlke olarak, epileptik köpek üretilmemelidir. Epileptik dişi veya erkek derhal kısırlaştırılmalıdır.
EPİLEPSİDE HOLİSTİK TEDAVİ
Holistik doktorlara göre, alternatif ilaçların amacı, hayvanın vücudunun, kendi kendini onarmasını sağlamaktır. Geleneksel ilaçlar, vücudun kendi kendini iyileştirme sürecinde çalışmazlar. Alternatif tedavi, nöbetlerin ortaya çıkmaması için, kondüsyonu düzenler. Birçok epileptik pet sahibi, alternatif tıbbın kapsadığı; diyet terapi,  homeopati, herboloji( bitkisel tedavi ) ve akupunktur teknikleri konusunda ne yazık ki bilinçsizdir.
Olgu örneği: Bir Amerikan Eskimo köpeğinde, 8 aylıkken  ilk nöbet görülmüş  ve 40 saniye sürmüştür. Nöbet tamamlandıktan sonra da, köpekte 2-3 saat kadar titreme şeklinde nöbetin etkisi sürmüştür. Daha sonra, 3 haftada bir nöbetler yaşanmaya başlanmıştır. En son 24 saatten sık nöbetler ortaya çıkar olmuştur. Bu olguda fenobarbital kullanılarak yapılan tedavi başarılı sonuca ulaşmadığından  köpek, holistik yöntemle  tedavi edilmiştir.
Epilepsi, geleneksel ve alternatif metotların her ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.   Geleneksel ilaçlar; fenobarbital, pirimidon, diazepam (valium) ve potasyum bromide gibi antikonvülsantlardır.
Fenobarbital uzun süre kullanıldığında karaciğer hücrelerini yıkımlar. İlaç kullanımı kesildiğinde tremorlar, huzursuzluk ve nöbetlerin yeniden nüksü gibi durumlara yol açar.
Pirimidon kedilerde kullanılmaz. Köpeklerde kullanılır. Pirimidon da karaciğer hasarına neden olur.
Diazem, sadece devam eden  nöbetler üzerine etkilidir. Koruyucu olarak kullanılmaz.
Potasyum bromide de mide irritasyonu ve bulantıya neden olur. Ayrıca tüm antikonvülsanlar, duyarlılık  ve uyanıklığı azaltır, letarji yapar. Bu ilaçlar, doğal terapötik ilaçlarla kullanıldığında, nöbetler azaldığında birkaç ay sonra dozaj olarak azaltılabilir. Holistik tedavi, hastaları,  daha sağlıklı hale  getirip, yaşam süresini uzatmada, epilepsinin  kontrolünde önemli rol oynar.
UYARICI İŞARET VE SEMPTOMLAR NELERDİR?
 Kafa sallama, çiğneme, yalanma,  vücut  seğirmeleri gibi işaretler epilepsi öncesi ipuçlarıdır.
 Köpekler genellikle oturarak ya da yatarak nöbete girerler. Asla yan taraflarına düşmezler. Gözlerindeki  dalgın bakışlar ile kısmi bilinç kaybı başlar. Büyük ve ağır nöbetlerde tam bir bilinç kaybı ve  vücudun hareketsizliği görülür.  Büyük nöbetlerin üç aşaması vardır:
Ruhsal Hal: İnleme, sızlanma, titreme, bir şeyden etkilenmiş gibi bir halde olma, merak, saklanma ya da kaçma gibi belirtiler ortaya çıkar. Nöbetten saatlerce önce veya birkaç saat önce görülebilir.
Nöbet  zamanı: Kaslarda aniden katılaşma ve titreme başlar. Kaslardaki devinim hali tüm vücuda yayılır. 1-3 dakikada sonuçlanır.
Nöbet sonu: Hayvan yorgundur.  Karmaşıktır. Yanıtsızdır. Heyecanlıdır. Ağırlaşmıştır. Dışarı çıkmak isteyebilir.
Ruhsal halin durumu, bir fırtına ve kasırga öncesi korkuda görülen durum, ya da tuhaf bir görüntü algılandığında hissedilen korku benzeri durumdur.
Ruhsal hal her epileptik köpekte görülmeyebilir. Katılaşma, sertleşme, bilinç kaybı, işeme, salya, sarsıntı oluşturacak ani hareketler ve sonra eski durumu alma hali genel bulgulardır. Nöbet 1 ile 5 dakika  arası değişebilir. Sonrası çöküntü ve yorgunluk halidir ve  birkaç dakika veya birkaç saate kadar  uzayabilir.
Bunların dışında kısmi nöbetler de olabilir. Hareket  vücudun bir bölümü ile sınırlıdır. Yüz seğirmeleri, bir bacağın hareketi, kas seğirmeleri gibi. Bunlara fokal nöbetler denir.
Kısmi nöbetlerin kompleks olduğu nöbetlerde ise, sinek yakalama, histerik koşturmalar, saklanma, kusma, diyare, salivasyon, geçici körlük görülür. Bunlar fiziko-motor nöbetlerdir.
Grup nöbetlerinde kısa bir süre içinde çoklu nöbetler görülür. Bunlara bilinçlilik eşlik eder.
Bir başka durum, status epileptikusdur. Bu durumda nöbet, 30 dakikaya kadar uzayabilir. Ya da daha uzun olabilir. Bazen de kısa süreli çoklu nöbetler gözlenir. Bu da normal bilinçlilik hali içinde yaşanır. Eğer kontrol edilemez se ölümle sonuçlanır.
Epilepsinin tanısı zordur. Parazitler, enfeksiyonlar, kan şekeri düşüklüğü, tümör, gibi olasılıklar elendikten sonra tanı konabilir. Yumuşak olan ve sık görülmeyen nöbetler için hemen ilaca başlamaktansa, durumun gözlenmesi tavsiye edilir.
E.E.G ,epilepsi tanısında yetersizdir.
NÖBETLERİ ENGELLEYİCİ DOĞAL YÖNTEMLER
1-Akupunktur: Vücudun spesifik noktalarına iğne batırılmasını ifade eder.300’den fazla akupunktur noktası vardır. Veteriner hekimliğinde 100 nokta kullanılır. Genellikle tercih edilen 6-20 nokta arasındadır. Bu iğneler sinir liflerini uyarır ve vücuda ağrı kesici endorfin salgılatırlar. Endorfin, epilepsiyi durdurur, azaltır.
Uzayan uyarılar için bazen akupunktur noktalarına altın implantasyonu yapılır. Bu implant altınlar iğne ölçüsünde saf altındır. Altın yerine bakır da kullanılabilir. Bu uygulama  bir yıl kadar sürdürülebilir. Böylece, ağrı rahatlatma etkisi ile nöbetler kontrol altına alınır. 
Olgu örneği: 9 yaşında bir Pomeranian’a, başlangıçtaki  oral fenobarbital tedavisinden sonra akupunktur tedavisine başlanmıştır.  2 ayda bir sıklıkla akupunktur uygulandığında, birkaç ay sonra nöbetlerin  azaldığı, 2 yılsonunda ise  bittiği bildirilmiştir. .
Akupunktur, tek başına kullanılabildiği gibi, ilaç tedavisi kesilmeden  ek tedavi olarak da kullanılabilir.
5 köpek ile yapılan bir çalışmada, altın implantlarıyla kulaklara yapılan akupunktur ile 5 ay sonra sadece 2 köpekte epilepsi nüksü görülmüştür.

2-Doğal Diyet: Holistik doktorlar, epileptik hayvanlara ticari gıdaları değil, gıda boyası veya başka suni katkı maddeleri içermeyen evde hazırlanmış taze gıdaları önerirler. Beyin dokusunu irrite edebilecek maddelerin alınımının engellenmesi, epilepsiyi önler. Kedi köpek mamalarındaki kimyasal maddeler, beyindeki yangıyı şiddetlendirici etki yaparlar.
Epileptik insanlar için et yemeleri önerilmez. Etten kaçınmak epilepsiyi önler. Bu pet hayvanları için de geçerlidir. En az 3 ay uygulanacak bir vejeteryan diyetle, epilepsi üzerinde olumlu sonuçları görmek mümkündür. Kediler için tam bir vejeteryan diyet önerilmemekle birlikte, et oranı azaltılmış diyet iyi olur.
Epilepsi hastaları için ayrıca hipoallerjik diyetler önerilir. Bunun için, pişirilmiş tavuk-pirinç kombinasyonu iyi bir seçimdir. Ya da düşük proteinli hipoallerjik diyetler olabilir. Hipoallerjik pet mamaları genellikle, tavuk ve pirinç, balık ve pirinç veya soya ve pirinç içerir.
Epilepsi hastaları için evde yapılan holistik yemeklere birkaç örnek:

            Örnek 1:

                                                                Köpek(ortalama 15 kg)      kedi(ortalama 5 kg)
Doğal kuru mama                                    ½ bardak                            ¼ bardak
Pişmiş esmer pirinç                                 ¼ bardak                            1/8 bardak
Organik havuç                                         ¼ bardak                            1/8 bardak
Susam yağı                                               2 çay kaşığı                       ½ çay kaşığı
Organik sarımsak                                     1 diş                                   ½ diş
Organik düşük yağlı yoğurt                     2 çay kaşığı                       1 çay kaşığı
Pişmiş et ya da tavuk                                ¼ bardak                           1/8 bardak

Günde 2 öğün verilir.


            Örnek 2:

Doğranmış elma
Brüksel lahanası
Ev yapımı patlamış mısır
Kavun
Organik elma sosu
Organik muz
Organik üzüm
Doğranmış armut
Buğday
Havuç

5 kg ağırlık için günde 1 öğün.


              Örnek 3: (vejeteryan lapa)

½ bardak süt tozu + 4 bardak su  ya da 4 bardak düşük yağlı süt
1 bardak mısır
2 çırpılmış yumurta
2.5 bardak rendelenmiş peynir
600 mg calcium ya da ½ çay kaşığı toz yumurta kabuğu veya 1 çay kaşığı kemik unu
1 yemek kaşığı bitkisel yağ
100-200 İ.Ü  E vitamini
15 mg demir saplementi                
½ bardak sebze                        
1 yemek kaşığı sağlık tozu  ( tarifi altta)

Sütü kaynatın. İçine mısırı ekleyin. Kapağını kapatıp, ateşi kısıp, mısır yumuşayıncaya kadar 10 dakika daha pişirin. Sıcak mısırın içine, yumurta ve peyniri karıştırıp harmanlayın. Biraz soğuyunca  diğerlerini ilave edin. Bu karışımı 2 öğüne bölerek yedirin.

    
 Sağlık tozu

2 bardak maya
1 bardak granül lesitin
¼ bardak yosun tozu
5 çay kaşığı yumurta kabuğu   tozu
1000mg C vitamini


*Bu karışım buz dolabında tutulur. Kedi ve küçük köpekler için, günde 1-2 çay kaşığı, orta boy köpekler için, 2-3 çay kaşığı, büyük ırklar için günde 1-2 yemek kaşığı mamaya karıştırılarak verilir.

                                                       
             Örnek 4:  ( buğdaylı yemek)
1 bardak mısır (3 bardak su ile 3 bardak mısırı haşlayın. Bu  haşlamadan 1 bardak alın)
1 bardak buğday (1.5 bardak suda, 2.5 bardak buğday haşlamasından  alın)
2 bardak çiğ yulaf (4 bardak su ile 4 bardak)

Ortalama 5.5 kaplık bir yemektir ve  1 bardağı 210 k.cal’dir . Günlük miktar;
Küçük ırklar, 1 - 2.5 bardak
Orta ırklar, 2.5 - 5 bardak
Büyük ırklar, 5 - 9 bardak 

              Örnek 5: (Kediler için lapa)
½ bardak buğdaylı yemek (üstteki formül)
4 çırpılmış yumurta
½ bardak rendelenmiş peynir
1 yemek kaşığı sağlık tozu (üstteki formül)
2 yemek kaşığı maya
½ çay kaşığı toz yumurta kabuğu
50-100 İ.Ü E vitamini
200 mg Taurin ( birçok kedi vitamininde var)
1-2 çay kaşığı protein tozu ( yumurta albumininden veya sütten elde edilebilir)
1 çay kaşığı sebze

*2 bardak su ile buğdaylı yemeği top top olmadan karıştırıp kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra, sıcakken yumurta ve peyniri ekleyin. Karışım soğuduktan sonra, geri kalanları ekleyin. ( taurini özellikle soğuduktan sonra koyun. Sıcak, taurini bozar)

                      Örnek 6: (Kediler için buğdaylı yemek)
½ bardak mısır(1.5 bardak suda haşlanmış 1.5 bardak mısırdan alın)
½ bardak buğday (3/4 bardak suda haşlanmış  1 ¼ bardak buğdaydan alın)
1 çorba kaşığı çiğ yulaf (2 bardak suda 2 bardak yulaf )
*Ortalama 3 ¾  kaplık yemektir ve 1 bardağı 240 kcal’dir. Günde 1 veya 1.5 bardak verilir. Kedi çok aktifse daha çok verilebilir.