HOMEOPATİ BİLİMSELDİR

HOMEOPATİ BİLİMSELDİR

Doktor olarak ve bilimsel çalışmalar yaparak tıp fakültelerinde ve hastanelerde 20 yıldır çalışıyorum. Bilim ve irfan peşinde kalbimin ve vicdanımın sesiyle ilerliyorum. Bana en çok sorulan soru homeopati bilimsel midir? Bilimsellik konusunda insanların kafasının karışık olduğunu düşündüğümden önce bilimsel yöntem ne demek onunla başlamak istiyorum.

Aşağıdaki açıklamayı wikipediadan aynen alıntılıyorum:

Bilimsel yöntem

Ana madde: Bilimsel yöntem

Bilimsel yöntem çeşitli yeni bilgi edinmek veya bilinen bazı bilgileri doğrulamak veya düzeltmek amacıyla, çeşitli fenomenleri araştırmak için ve geçmişte kazanılmış, öğrenilmiş bilgileri tamamlamak için kullanılan yöntemlerin bütününe verilen isimdir. Bilimsel yöntem(ler) gözlemlenebilir, deneysel (ampirik) ve ölçülebilir kanıtların belirli bazı mantıksal prensiplerle incelenmesine dayanır[104]. Bilimsel yöntem, Oxford İngilizce Sözlük'te şöyle tanımlanmıştır:

« 17. yüzyıldan beri doğal bilimleri karakterize etmiş, sistemik gözlem, ölçüm, deney ve formülasyon, test etme, ve hipotezlerin değiştirilmesini içeren yargılama metodudur.[105] »

Bilimsel yöntem diğer bazı bilgi edinme yöntemlerinden, bilim, deney ve mantık temelli olmasıyla ayrılır. Aynı şekilde bilimsel yöntem ile elde edilen bilginin, tekrar edilebilir deneylerden sonra tekrar ulaşılabilir olması gerekir. Bu açıdan bilimsel yöntem sıklıkla vahiy bazlı olan dinî yöntemden farklıdır; dinî bilgide esas sıklıkla vahiydir oysa vahiy tekrar edilebilir bir deney olmadığı için bilimsel bir yöntem değildir[106]. Her ne kadar farklı bilim dallarında ve farklı bilgi konularında farklılaşmış, konuya özelleşmiş bilimsel yöntemler kullanılsa da genel bazı noktalar bilimsel yöntemlerin temelini oluşturur. Genellikle bilim insanları, araştırmacılar belirli bir fenomeni açıklamak adına büyük ölçüde ellerindeki bilgileri kullanarak hipotezler öne sürerler[107][108]; daha sonra bu hipotezleri test etmek için çeşitli deneyler hazırlarlar[107] ve deneylerin sonucuna göre bir hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkar[108]. Bazen bir hipotezin doğruluğu belirli deneyler sonucu kabul edilse de; daha sonra yanlış olduğu farklı deneyler yoluyla da kanıtlanabilir[107]. Bu sebeple her türlü hipotez, sürekli olarak deneylere tabii tutulabilir. Bilimsel yöntem açısından, bilimsel yöntemler sonucu elde edilen bilgilerin paylaşılması ve arşivlenmesi çok önemlidir zira bu bilgiler ışığında aynı veya farklı yöntemlerle ilgili deney ve testlerin tekrar edilmesi, yeniden üretilebilmesi ve yapılabilmesi bilimsel yöntem sonucu oluşacak bilgi açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir - deneylerle aynı sonuç tekrar tekrar üretilebildiğinde hipotez kuram olmaya yaklaşır[107].


Yukardaki bilgiler ışığı altında homeopatiye bakalım. Homeopati bilimseldir çünkü 200 yıldır çok saygın doktor ve bilim insanları tarafından sınanmıştır. 200 yıldır kullanımı ve sonuçlarıyla ilgili pek çok veri toplanmıştır ve bu tedavinin sonuçlarıyla ilgili yan etki, olumlu etki birikimi mevcuttur.

Dr.Hahnemann  ilk gözlemlerini kendisi ve beraber çalıştığı doktorlarla kendi üzerinde deneyerek bulmuştur. Halen de homeopati provingleri Hahnemann döneminde yapıldığı gibi yapılmaktadır. Dr.Hahneman bir Alman doktordur, Almanlar bilimin gelişmesi ve sistematize edilmesine büyük katkıda bulunmuşlardır.

 Homeopati bilimseldir çünkü yukarda da değinildiği gibi pek çok doktor tarafından pek çok farklı insana ve hayvana uygulanmıştır ve her seferinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç %70’in üzerinde başarılıdır, o zaman tesadüf ya da plasebo değildir.

Homeopati bilimseldir çünkü diğer alternatif yöntemlerde olduğu gibi kullanım hastanın inisiyatifine bırakılmamıştır. Potens ve dozları belirlidir, kullanım şekli ve aralıkları homeopat tarafından ayarlanır.

Homeopati bilimseldir çünkü uygulayan doktor ve eczacılar bu konuda eğitilmiş kişilerdir. Belirli teorik ve pratik dersleri öğrenirler, sınava tabi tutulurlar ve belge alırlar. Her önüne gelen uygulayamaz.

Homeopati bilimseldir çünkü pubmedde (internette bilisel yazı ve dergi potalı) hakkında pek çok yayın vardır. Ve elbette bu yayınlardan bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz sonuçlar vermektedir.  Homeopatinin zararlı olduğunu gösteren hiçbir çalışma yoktur bu yüzden de kullanılmaya devam etmektedir. Avrupa’da ve Amerika’da pek çok ilaç devi homeopatinin kullanılmasını istememektedir çünkü homeopati onların yöntemine karşıdır. Örneğin aşıların insanları olumsuz etkilediğini homeopatlar yıllardır söylemektedir ancak yeni yeni birkaç çalışma aşıların otizme ve alzaymıra (Alzheimer) neden olduğundan bahsetme cesareti göstermiştir.  Türkiye’de homeopatiyle ilgili çalışma henüz yok çünkü ülkemizde homeopati çok yeni kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de bazı doktorların da bu yöntem için okumadan, öğrenmeden ve de bilmeden konuştuklarına, olumsuz şeyler söylediğine şahit oluyorum. Homeopatik ilaçların içinde çok az madde olduğundan yeterli kimyasal madde olmadığı için işe yaramadığını iddia ediyorlar. Ama homeopati asla kimyasal bir metod değildir. Homeopati enerji tıbbıdır. Çalışma prensibini bazı insanlar algılayamıyor diye işe yaramadığını iddia edemeyiz. 200 yıldır insanlar iyileştiği için ayakta kalmış bir bilim dalıdır. İşe yaramasaydı her yıl yenisi keşfedilen zayıflama hapları gibi ömrü 1 yıl olurdu. Bu yazıyı yazdım çünkü ben bir bilim insanıyım. Bazı meslektaşlarımın ısrarla sen akıllı kızdın neden bilim dışı işlerle uğraşıyorsun sorularına yanıt olsun istedim. Akıllı olduğum için, işimi çok sevdiğim için basit yoldan paramı kazanmaya bakmıyorum daha zor olan bir yolu seçerek daha faydalı olmaya çalışıyorum. Yaptığım şeyin bilimsel olduğuna inanmıyorum bilimsel olduğunu biliyorum çünkü bilimin anlamını biliyorum. Homeopati de kökü çok eskilere dayanan ancak 200 yıl önce sistematize edilmiş bilimsel bir metoddur.  Akapunktur gibi, hipnoz gibi. Homeopati bilimsel bir yöntemdir; bilimsel olmanın bütün kriterlerini taşımaktadır. Homeopati modern tıbba karşı değildir, modern tıbbın alternatifi de değildir. Apandisit olmuş hastayı ameliyat etmek gerekir ameliyat ağrısını azaltmak , enfeksiyon gelişmesini önlemek için homeopatik destek alabilirsiniz. Ancak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuğu homeopatiyle iyileştirebilirsiniz başka hiç bir ilaca ihtiyaç yoktur. Alternatif değil tamamlayıcı. İki bilimi birlikte kullanmak geleceğin doktorlarının tercihi. Avrupa ve Amerika çoktan tamamlayıcı  tıp kürsülerini kurdu sıra bizde. 

 

Referanslar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim

Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study. Hewitson L1, Lopresti BJ, Stott C, Mason NS, Tomko J.(Acta Neurobiol Exp; 2010;70(2):147-64