Homeopati Dünyasında İlişkiler

Homeopati Dünyasında İlişkiler

Homeopati dünyasının elemanları bitkiler, hayvanlar ve minerallerden oluşur. Her maddenin kendine has karakteri vardır tıpkı insanlar gibi. Benzerin benzerle tedavisinde de kastedilen size en benzeyen maddenin sizin tedavinizde kullanılmasıdır.  Bazen de  hastalığın karakterine  en çok bezeyen madde kullanılır.  İşte buradan yola çıkarak birbirleriyle uyumlu ya da uyumsuz maddeleri  tartışalım istedim.

Metal dünyasıyla başlayalım. Metal dünyasının elemanları genelde sistematik ve organizedirler. Yönetici ve mühendisler bu dünyanın elemanlarıdır.  Çok sert ve dayanıklı görünseler bile bir kez kırılırlarsa bir daha kendilerine gelemezler. Egosantrik olabilirler, benim işim, benim aşkım, benim derdim, ben ben ben…Katyonlar özellikle sodyum ve potasyum mutlaka ilişkiye ihtiyaç duyarlar. İyi bir ilişkisi varsa hayat, iş her şey iyi gider. Son zamanlarda natmur özellikleri toplumda daha sık gözlenmeye başladı.  Natmur romantik bir ilişki ihtiyacındadır. Ruh hali karşısındakinin ona davranışlarına bağlıdır. İncinirse hem kendini hem karşıdakini suçlar. Kederi ve hüznü sever, teselli edilmek istemez.  Kolay depresyona girer. Kafasında sürekli geçmişin hikayesi vardır.  Magnezyum, calsiyum, stromonyum, baryum ise desteğe ihtiyaç duyar. Romantik bir ilişkiden çok bağımlılık geliştirirler ve öyle bir birliktelik isterler. Calcereanın en temel isteği güvendir. Hayatta, ilişkide hep güvende olmak ister. Etraflarına güvenebilecekleri sevdikleri insanları toplarlar.Genelde biraz fazla kilolu olurlar. Çok fazla fiziksel yüklenme onlara iyi gelmez. Bu gruptan çok iyi güven verici , kocalar çıkabilir. Hanımları da iyi eşler olurlar. Fosfor, arsenicum albüm, antimon ve bizmut yalnızlıktan çok korkar.  Fosforlar çok sempatik, herkese karşı sevecen ve iyidirler. Etraflarında hep birileri olsun istediğinden dışa dönük kimselerdir. Hep bir şey olacak endişesi taşırlar pek çok korkuları vardır. Ölüm, hastalık korkusu gibi. Arsenicum albüm da ölümden ve hastalıktan , yalnızlıktan çok korkar. Ancak o bütün dünyayı tehdit olarak algılar, herkes ona karşı ve  güvenilmezdir. Yanında tanıdığı güvendiği birileri olsun ister onlara yakınlık göstermez sadece yalnız kalmamak için ister. O kadar çok korkuları vardır ki sonunda obsesif kompülsif biri kadar takıntılı hale gelebilirler. Sülfür ; büyük filozof. En önemli özelliği zihinsel faaliyetleridir. Tembel ve dağınık olurlar, romantik ya da çekici onu tariflemez.  Ancak sosyal , eğlenceli  ve entelektüel onları tanımlar. Kendini beğenir ve toplumda da saygın hale gelebilir. Profesörler ve filazoflar daha çok burdan çıkarlar. Bu kadar egosantrik birine bir pulsatila veya stafisagriya pek iyi eş olabilir.

Bitkiler aleminin elemanlarının kökleri topraktadır bir yere gidemezler ancak çevresel etkenlerden çok çabuk etkilenirler. Aile, kökler onlar işin her şey demektir. Bitki aleminin kadınları, pulsatila, stafisagriya mükemmel anne ve eş olurlar. Tutku onları tanımlamaz belki ancak uyum onları tanımlar. Bitkiler aleminin tek sorunu çevresel etkenlerdir o kadar hassastır ki hemen ağlarlar hemen gülerler. Çok hızlı ruh halleri değişir. Sanatçı, hemşire olabilirler. Pulsatila şefkate ihtiyaç duyar. Hep çocuksu bir hali vardır. Yumuşak başlıdır , kolay ikna olur. Sevildiği sürece sıkıntı yoktur ancak çabuk kırılır ve hemen ağlar. Stafisagrialar narin ve hassas kimselerdir.  Onur, şeref çok önemlidir. Aşağılanmaya gelemezler. Hakarete uğramak, küçük düşürülmekten korkarlar.  Böyle bir durumda da başkaldırmazlar sessizce kabullenirler. Başkalarının yanlışlarına bile üzülürler.  Bitki dünyasının çapkını lycopodium.  Lycopodium binlerce yıl önce görkemli bir ağaçken şu anda otsu bir bitki olarak varlığını sürdürmektedir. Lycopodiumun derdi hakkettiği yerde olmamaktır. Otoriteye katlanamaz, hep yukarıda olmak ister bu yüzden entelektüel ve sosyaldirler. Öz güveni çok düşüktür bunu saklamak için elinden geleni yapar. Sorumluluktan nefret eder bu yüzden çok eğlenceli sevgili ancak kötü koca olurlar. Gözleri hep başka kadınlardadır.Yönetici ya da politikacı olurlar.

Sıra hayvanlar aleminde. Hayvanlar alemi için en önemli şey rekabettir. Bu yüzden cazibe önemlidir. Duygulu, tutkulu ve yarışmacıdır. Dikkat çekmeyi severler. Eğer kızarlarsa yıkıcı ,hırçın ve saldırgan olabilirler. İyi sevgili ancak zor eşler olabilirler. Hayvanlar aleminin tutkulu kadını lachesis. En büyük korkusu aldatılmaktır.  Rekabet o kadar önemlidir ki bir işte başarısız olursa istifa eder. Kıskançtır, alaycıdır ancak eğlenceli ve sosyal konuşkandırlar.  Tarantula çok yüksek enerjiye sahiptir, çok üretkendir. Müzik ve dansı sever. Yeterince iyi olmadığını  düşünür bu yüzden platonik aşkların insanıdır. Umutsuz aşktan cinnet geçirebilir. Müzik ve dans ona iyi gelir.

Homeopatide 4000 çeşit ilaç bulunmaktadır. Çok az bir kısmını burada paylaşabildim.  Homeopati olaylara başka gözlükle bakar. Sadece hastalıklarınız değil genel hayat dertleriniz üzerine de yoğunlaşır. Evet homeopati sizin ilişki sorununuza da çözüm bulur yeter ki hangi dünyaya ait olduğunuzu bulsun.