SCHÜSSLER TUZU NO:1

SCHÜSSLER TUZU NO:1

CALC FLUOR (1)

Eşanlamlıları – Calcii Fluoridum. Kalsiyum Florür. Calcarea Fluorata. Yaygın Adı – Flor Taşı. Kireç Florür.

Kimyasal Özellikler - Formülü Ca F2. Kristallerin özgül ağırlığı 3,4. 58,21 birim kalsiyum içerir. Doğada Florit minerali içinde bulunur; güzel bir kristalli yapıya sahiptir ve bu kristaller farklı renklerde ve kübik ya da sekiz yüzeylidir. Suda çözünmez ama sülfürik asitte bozunur ve Hidroflorik asit ortaya çıkar.


Hazırlama – Seçilmiş kristal Florit parçaları Homeopatik Farmakopesi'nde tarif edildiği şekilde tritürasyonla hazırlanır.


Fizyokimyasal Veriler – Calc Fluor kemiklerin yüzeyinde ve diş minelerinde bulunur. Ayrıca elastik liflerin ve epidermisin bileşenlerinden biridir. Elastik lifler ciltte, bağ dokusunda ve damar duvarlarında bulunur.


Calc Fluor moleküllerinin dengesinde bir bozukluk olması, bu bozukluktan etkilenen liflerde sürekli bir dilatasyon veya kronik gevşeklik haline yol açar. Bağ dokusu ya da lenfatik sistemdeki damarların herhangi bir kısmındaki elastik lifler böyle bir gevşeme haline geçerse, bu bölgelerde solid eksüdasyonun absorbsiyonu gerçekleşemez. Sonuç olarak, ilgili bölgede endürasyon oluşur. Kan damarlarının elastik liflerindeki Calc Fluor moleküllerinde bir bozukluk olduğunda, kan damarlarında patolojik genişlemeler ortaya çıkar ve bu da hemoroidal tümörler, variköz ve genişlemiş venler, vasküler tümörler ve endüre salgı bezleri olarak kendini gösterir.


Sistemde Calc Fluor kaybını şunlar takip eder:


  1. Kemik yüzeyinde sert, düğüm düğüm bir eksüdasyon.


  1. Elastik liflerde gevşeme ve dolayısıyla damarlarda dilatasyon, uterus gevşemesi ve deplasmanları, abdominal duvarlarda gevşeme ve buna bağlı “sarkık göbek”, rahimde kanama; doğum sonrası ağrı yokluğu.


  1. Epidermis hücrelerinden Keratin eksüdasyonu. (Keratin deri, saç ve tırnaklarda bulunur) Eksüdasyon hızlı şekilde kurur ve yapışkan bir kabuğa dönüşür. Sıklıkla avuç içlerinde görülür ve bunlar çalışırken fissürlere ve çatlaklara dönüşür.


Endürasyonun rezorpsiyonuna göre iki ihtimal düşünülebilir:


  1. Uygulanan basıncın miktarına bağlı olarak endürasyon yakınındaki elastik lifler fonksiyonel yeterliklerini kaybetmiştir. Uygulanan Calc Fluor molekülleri bunlara fonksiyonel bütünlüklerini geri kazandırarak eksüdasyonu atabilmelerini sağlar ve bunu takiben eksüdasyon lenfatik damarlardan emilir.

(b) Kandaki Karbonik asidin volümetrik gücü sayesinde Florun bir kısmı Kireç florüre dönüşür, bunun açığa çıkan Hidrojenle birleşmesi sonucu Hidroflorik asit oluşur ve Hidroflorik asit  zararlı ürün moleküllerini kademeli olarak çözerek lef damarları tarafından alınmasını sağlar. Karbonik asidin buradaki işlevi Sülfürik asit tarafından da yerine getirilebilir. Sülfürik asit albüminoidlerin oksidasyonu sırasında oluşur.


Benzer şekilde, (b) maddesinde açıkladığı gibi, Calc Fluor’un benzer bir şekilde laringeal krup veya difterik eksüdasyonda çözülme sağlaması mümkündür.


Genel Etki – Kemik yüzeyini oluşturan maddeyi, diş minelerini ve tüm elastik liflerin bir bölümünü (örneğin cildin elastik lifleri), bağ dokularını ya da kan damarlarının duvarlarını, vb. tutan hastalıklar. Yani: kan damarlarının dilatasyonu, arteriyel ve venöz damar tümörleri ve hemoroidler, variköz ve genişlemiş venler, taş gibi sertleşmiş salgı bezleri gibi elastik liflerin gevşekliğiyle ilişkili tüm rahatsızlıklar. Kemiklerin, özellikle dişlerin malnütrisyonu. Kazalardan sonra oluşan ekzostoz. Karında sarkma. Uterus deplasmanları vb. Endürasyonlar.


Rehber Semptomlar ve Karakteristik Endikasyonlar


Mental Semptomlar – Şiddetli depresyon, maddi sorunlar hakkında yersiz korkular. Kararsızlık. Parayı kendisi için normalde olduğundan daha fazla önemseme eğilimi.


Kafa ve Saçlı Deri – Yenidoğanlarda paryetal kemik üzerinde kaba, kemiksi bir tabana üzeride kan tümörleri. Kafatası kemiklerinde sert, kaba, farklı boyutlarda kitlelerle birlikte morarmalar. Saçlı deride sert şişlikler. Sefal hematom. Saçlı deride sert kallöz kenarlara sahip ülserler. Öğleden sonraları bayılma hissiyle birlikte bulantıyla gelen, akşamları azalan baş ağrısı.


Gözler - Gözlerin önünde titreşen ışıklar ve kıvılcımlar, korneada lekeler, konjonktivit. Gözler yorulduğunda bulanık görme, göz yuvarlarında gözleri kapatıp hafifçe üzerine bastırınca azalan ağrı. Katarakt.


Kulaklar – Kulak zarında kalseröz birikimler. Periost etkilendiğinde görülen mastoid hastalığı.


Burun - Kafada nezle, etkisiz hapşırma isteği, akıntılı soğuk algınlığı, kuru nezle, ozena. Aşırı miktarda, kötü görünümlü, yoğun kıvamda, yeşilimsi, topak topak, sarı burun akıntısı. Osseöz büyümeler. Nazal kemiklerin hastalıkları; ölü kemik kokusu nedeniyle oluşan koku remedsinin kullanımıyla kaybolur.


Yüz – Yanakta ağrılı veya diş ağrısıyla birlikte sert şişlik, çene kemiğinde sert şişlik, soğuk algınlığı nedeniyle dudaklarda görülen ve Nat Mur konusunda olduğu gibi yayılmış olmayan nispeten küçük, sert, herpetik uçuklar şeklinde yaralar.


Ağız – Çenede sert ve çene kemiğinde taş gibi sert şişliklerle birlikte diş eti iltihabı. Ağız köşelerinde uçuklar.


Dil – Ağrılı veya ağrısız, çatlak dil görünümü. Dilde enflamasyon sonrası sertleşen endürasyon.


Dişler – Pürüzlü ve zayıf diş mineleri. Dişlerin doğal olmayan bir şekilde, ağrılı veya ağrısız kaybı; dişler yuvalarında sallanmaya başlar. Dişlerde malnütrisyon. Herhangi bir yiyecek dişe temas ettiğinde ortaya çıkan diş ağrısı. Dişlerde sallanma ile birlikte diş ağrısı.

Boğaz – Hastalık soluk borusuna ulaştığında görülen difteri. Uvulanın uzaması nedeniyle larinkste gıcıklanmayla birlikte boğazda gevşeme. İritasyon, gıcıklanma ve öksürüğe yol açan gevşek uvula. Sabahları boğazı temizlerken balgam çıkarma. Ilık içeceklerle azalan boğaz yanması.


Gastrik Semptomlar – Sindirilmemiş halde yiyecekler kusma. Boğazı balgam çıkararak temizlerken ortaya çıkan, gün içinde azalıp yineleyen hıçkırık .


Batın ve Gaita – Bağırsak hareketlerinde azalma, dışkılayamama. Anal fissür ve bağırsakların alt ucuna yakın, yoğun ağrılı çatlak. Kanamalı hemoroidler. Kıl kurtlarından kaynaklanana  benzer anüs kaşıntısı. Sıklıkla sırt ağrısıyla birlikte ve genellikle sakrumun en altında internal ya da kör hemoroid ve konstipasyon. Kafada kan basıncı artışıyla birlikte hemoroid. Ağrılı tarafa yatmakla daha da kötüleşen sağ hipokondriyal ağrı. Alt bağırsaklarda daha fazla gaz.


Üriner Organlar –Sık idrara sıkışmayla birlikte ve fazla miktarda idrar çıkarma. Az miktarda ve koyu renkli, keskin kokulu idrar.


Gebelik – Zayıf, hafif kontraksiyonlara işaret eden doğum sonrası sancıları. Göğüste sert düğüm şeklinde kitleler.


Cinsel Organlar – Uterus deplasmanları. Uterus prolapsı ve sarkması. Uterus ve kalçalarda sürekli nitelikte ağrı, uterusta sarkma.


Aşırı kanama durumlarında uterusun kontraksiyon gücünün arttırılması. Aşağıya doğru tarzda ağrılarla birlikte aşırı menstrüel kanama. Hidrosel, testislerde ödem ve testislerde endürasyonlar. Sifiliz. Sert şankr (endürasyon nedeniyle).


Solunum Sistemi – Larinkste gıcıklanma. Kuruluk ve ses kısıklığı. Larinks gıcıklanmasından kaynaklanan, yabancı maddede kaynaklı gibi öksürük. Krupta başlıca ilaçtır. Astımda aşırı efor sonrası küçük topakçıklar veya parçacıklar halinde sarımsı balgam çıktığında; küçük sarı, yoğun kıvamlı balgam şeklinde ekpektorasyonlu öksürükte ve beraberinde geniz akıntısı veya uvulada uzama nedeniyle yatar pozisyondayken ortaya çıkan gıcıklanma hissi ve iritasyon varlığında. Solunum baskılaması, epiglot tıkalıymış ya da çok yoğun bir maddenin içinden havayı çekmeye çalışarak nefes alıyormuş gibi hissetmek.


Dolaşım Organları – Potasyum iyodür alınmamış olduğu takdirde, erken bir evredeki anevrizma bu ilaç ve Ferr Phos ile küçültülebilir ya da kontrol altında tutulabilir. Dilatasyon, kan damarlarında büyüme; elastik liflerin kontraktilitesini geri kazandırmak için başlıca ilaçtır. Çarpıntıyla birlikte kalpte dilatasyon. Dilate kan damarlarına sahip vasküler tümörlerde başlıca tedavidir. Ven kaynaklı variköz ülserasyon; variköz veya büyümüş venlerde de başlıca tedavidir. Kalbin büyümesi, hipertrofisi.


Boyun ve Sırt – Taş gibi sertleşmiş endüre servikal salgı bezleri. Küçük guatrlar. Hafif, sürekli nitelikte ve aşağıya doğru yayılan ağrıyla birlikte spinal iritasyonda görülene benzer sırt ağrısı. Yorgunluk hissi ve doluluk hissi, yanma tarzında ağrı ve bağırsak hareketlerimde azalmayla birlikte kuyruk sokumunda  ağrı. Hareketin başlangıcında alevlenme ve hareket devam ettikçe hafiflemeyle seyreden kronik lumbago olguları.


Ekstremiteler – El bileğinin arka yüzünde gangliyonlar ya da enkiste tümörler. Parmak eklemlerinde gut şişlikleri, Spina Ventoza. Gerilmelerden kaynaklanan lumbago. Diz eklemi enflamasyonu, kronik sinovit. Eklemlerde  krepitasyon.Falankslarda kolayca çıkık olması. Kemiklerin süpürasyonu. Spina skapulada osseöz tümör. Dirsek ekleminde sinovyal sıvı eksikliğini gösteren şişlik ve krepitasyon. Parmaklarda ekzostoz. Alt ekstremite kemiklerinde osseöz büyümeler. Atlarda diz şişliği.


Sinirsel Semptomlar – Tüm gün, özellikle sabahları güçsüzlük ve yorgunluk. Uyku – Yaklaşan tehlike hissiyle, yeni görüntüler ve yeni yerler gibi ögeleriçeren canlı rüyalar.

Febril Semptomlar – Susama ve kuru ve kahverengi dille birlikte görülen, bir hafta ya da daha uzun süren ateş atakları.


Cilt – Cildin çatlak ve yarıkları. Avuç içinde ya da derinin sert olduğu bölgelerde fissürler veya çatlaklar. Anal fissür. Kallöz ve sert kenarlı süpürasyonlar. Dolama, parmakta iltihap.

Arada sırada görülen erizipeller. Yoğun kıvamlı, sarı irin salgılayan ağrısız, fistülöz ülserler.


Dokular – Katılaşmış ilfiltrasyonlar; buna bağlı olarak taş gibi sert endüre salgı bezleri. Özellikle tarsal ve karpal eklemlerde osseöz büyümeler. Kadın memesinde düğüm ve tanecik şeklinde oluşumlar ve tümörler. Kemik yüzeyinde, örneğin kaval kemiği üzerinde, sert, kaba ve farklı boyutlarda şişliklerle birlikte morluklar. Kalp hastalığından ileri gelen ödem. Anemi. Elastik liflerin gerilmesinden kaynaklanan ganglion yumruları, enkiste tümörler. Elastik liflerde gevşeme. Tendonlarda ya da eklemlerin fasya veya kapsüler ligamentlerinde şişlikler ya da endüre büyümeler. Spina Ventoza. Ağrısız ülserler.

Kemik ya da diş minesinde ülserasyon. Dolama.  Kemik yüzeylerinden çabuk katılaşan ve nodüler ya da pütürlü bir görünüm oluşturan eksüdasyon. Kemiklerin süpürasyonu.


Modaliteler:  Nemli havada kötüleşir ancak sıcak kompres ve ovalamakla rahatlar.


Homeopatik Veriler - Calc Fluor’un etkinliği J. B. Bell tarafından kanıtlanmıştır ve kanıtlamanın Allen's Encyclopedia, cilt x, sayfa 398’de eksiksiz şekilde bildirilmektedir. En eksiksiz veriler Guiding Symptoms, cilt iii’te yer almaktadır. Schuessler tarafından ön plana çıkarılana dek bu ilaç Homeopatik olarak, kullanıldıysa bile çok az kullanılmıştır.


Uygulama – Bu ilacın daha yüksek potensleri, özellikle kemik hastalıklarında en iyi sonuçları verir. Ayrıca anal fissür, kemik büyümeleri, hemoroidler, variköz venler ve dolama gibi hastalıklarda eksternal olarak da kullanılabilir. İstenen potensten yirmi grain kadarı yarım bardak suda eritilip, pamuk, gazlı bez veya benzerleri vasıtasıyla uygulanır.


İlişki - Calc Fluor zihinsel semptomları ve larinks semptomları açısından yakın ilişkili olduğu Calc carb ile, uyku semptomlarındaysa Florik asitle bağlantılı olarak araştırılmalıdır., Ruta, Altın, Silika, vb.’nin birçok semptomuna. Lumbagoda, aynı modalitelere sahip olduğu Rhus sonrası, süpürasyonlarda Silica sonrası, artritte Bryonia ve Calcarea sonrası, sinovitte Silika ve Ferr Phos sonrası ve uçuklarda Nat Mur sonrası kullanımı sıklıkla faydalıdır. 

Karşılaştırma: bebeklerde kafatası şişliklerinde Silika; kemik süpürasyonlarında Calc Phos Assafoet ve Silika; atların eklem şişliklerinde  Phosph acid ve Silika ile. Anemide Calcar Phosph sonrası faydalıdır.


Araştırma Grupları – Endürasyonlar İçin: Calc Fluor Baryta iod, Calcar iod, Hecla lava, Asterias, Conium, Phytolacca, Carbo anim, Mercur prot iod, Silica. 

Ozena için: Cadmium, Calc Phos Nitric acid, Kali bich, Aurum, Hepar, Antimon Sulph au, Aurum Mur natron, Arsenic iod, Natrum carb, Syphilin.