KÖPEKLER İÇİN İLK YARDIM REMEDİLERİ

KÖPEKLER İÇİN İLK YARDIM REMEDİLERİ

Homeopatinin ana özelliği bireye özel tedavi olmasıdır, ileriki bölümlerde bu nokta detaylandırılmıştır. Homeopatide akut durumların tedavisi için de yer vardır. Aşağıda ilk yardımda genel olarak kullanılan homeopatik remedilerden yapılmış seçimimizi bulacaksınız. Ani rahatsızlıklara karşı elinizin altında bulundurmanızı tavsiye ederiz.

 

Travmalar ve Yaralar

Aconite

Korku ve şok hallerinde ilk sıradaki remedidir. Derhal bir doz vermek işe yarayacaktır. (bakınız şok)

Arnica

Alp dağının yamaçlarında otlayan koyunların her tür yara, bere ve doku zedelenmeleri durumunda Arnica aradıkları görülmüştür. Her türlü ezilme ve yumuşak doku travmasında ve herhangi bir şok vakasında, travma yüzünden oluşan kanamalarda kullanılan remedidir. Arnica bunların yanı sıra rahatsızlığı takip eden sepsisi de  (kan zehirlenmesi) önleyecektir. Arnica hastası sinirlidir, topallar, çektiği acıdan dolayı yaklaşılmasına izin vermez.

Dozaj: Yaralanmanın en başında sıkça verilmelidir. Çoğu vakada 2 saatte bir 3 doz 30c potens verilmelidir. Şiddetli vakalarda şok hali yatışana veya pozitif cevap alana kadar her 15 dakikada bir gerekir. Sonraki dozlar, acı ve ağır zedelenme devam ediyorsa eğer,  bir hafta kadar günde iki defadır. Arnica; ana tentürden hazırlanmış krem, merhem veya losyon şeklinde lokal uygulama şeklinde de kullanılabilir. Topikal preparat günde üç kez veya zaman kısıtlıysa en azından günde bir kez uygulanmalıdır.

UYARI: Dokuyu iltihaplandırıp  iyileşmeyi önlediği için Arnicayı kesik, açık deriye uygulamayın.

Calendula

Tüm iç ve dış yaralar birkaç doz Calendula ile daha hızlı iyileşir. Hem hastalıklı dokuyu temizleyicidir hem de yeniden sağlığa kavuşturan iyileştirme remedisidir. Seyreltilmiş tentür, krem veya merhem şeklinde Calendulanınlokal uygulanması kesiklerin, sıyrıkların ve daha büyük deri yaralanmalarının iyileşmesini hızlandırır. Genelde Calendulave Hypericumana tentürleri lokal uygulamalarda kullanmak için karıştırılır.

Dozaj: Üç gün boyunca günde iki kez bir dozCalendula  6c. Calendula kremi, merhemi veya losyonu bir hafta boyunca veya iyileşene kadar günde iki kez lokal olarak uygulanmalıdır.

HeparSulph 

Enfekte olmuş ve pis kokan iltihaplarda oral olarak verilir. 3x veya 6c olan düşük potensler irini boşaltmaya yardım eder, 30c ve 200c olan yüksek potensler  enfeksiyon kritik noktaya geldiğinde veya irin toplanmaya başlanmadan önce kullanıldıysa işe yarar. İyileşme yavaşsa HeparSulph etkisi az dozda Silica ile tamamlanabilir.

Dozaj:  Üç gün boyunca günde üç kez.

Hypericum

Ciddi acıyan sinir zedelenmeleridir. Ezilmiş, sıkışmış veya zedelenmiş sinirler için Hypericum kullanılır. Özel olarak, zedelenmiş kuyruk ve patiler içindir. Hypericum antiseptiktir ve organ içine giren diken gibi durumlarda acıyı rahatlatır ve enfeksiyonu azaltır. Dikenli tellerden veya kıymıklardan oluşan yaralanmalarda Hypericumu hatırlayın.

Dozaj: Bir kaç gün süre ile günde üç kez Hypericum 200c verilir.  Hypericum tentürü tek başına veya  veya Calendulaile beraber 1’e 10 seyreltilmiş olarak (kaynatılıp soğutulmuş su ile ) enfekte bölgeye günde üç kez uygulanabilir.

Hypericum&Calendula ,  

1’e 10 seyreltilmiş ( kaynatılıp soğutulmuş su ile)  bu tentür yarayı yıkamak ve temizlemek için kullanılabilir ve ayrıca herhangi bir pansumanda temizlemek için de kullanılabilir. Alternatif olarak krem, merhem formlarda etkilenmiş bölgeye günde iki veya üç kez uygulanabilir.

Ledum Pal 

Herhangi bir sebepten oluşan delici yaralanmalarda özellikle bölge üşümüş, soğuk olduğundan köpek sıcak uygulamalardan daha çok soğuk uygulamalara yanıt verir. Tipik olarak böcek sokmalarıyla oluşan semptomlardır ve Ledumacıyı rahatlatacak, sepsisi (kan zehirlenmesi) önleyecektir.

Dozaj: Dört saatte bir dört doz Ledum 6c, şiddetli vakalarda günde üç doz şeklinde devam edilebilir. Acıyı hafifletmek için beraberinde veya sonrasında Hypericum 200c verilebilir.

Silica

Silicapislik, kum, taş gibi sert objelerin yapıştığı yaralanmalarda yabancı cisimleri atar. Yaralanmış dokuyu çözer, apse ve diğer  enfeksiyonların iyileşmesini tamamlar.

Dozaj: Beş gün boyunca oral olarak günde üç kez 1 doz.

Staphysagria

Acı veren yırtılmalar ve çizilmeler içindir. Göz dahil çizilme, yırtılma vakasının oluştuğu her bölgeye Staphysagria uygulanabilir. Özellikle cerrahi müdahale sonrası için uygundur fakat aynı zamanda dikenli tel yaralanmalarında Hypericum,  Ledum ile birlikte kullanılabilir.

Dozaj:  Üç gün boyunca günde iki kez bir doz.

Symphytum

Bir kere redükte edildikten sonra (kırık, çıkık yerine oturtulduktan sonra) kırık ve çatlağın iyileşmesini hızlandırır ve acıyı hafifletir. Ayrıca künt (delici olmayan nesnelerle)  göz yaralanmasında da kullanışlıdır. Üç hafta boyunca günde bir doz verin. Dokunun şişmesini Arnica 30c ile birlikte azaltır. İlave olarak Ruta 6c kaynayan kemiği hizalandırarak onarmak konusunda ciddi yardımcıdır. Calcphos 30c veya Calcfluor 30c dozları zayıflık veya şekil bozukluğuyla sonuçlanan eski kırıkları çözecektir.

Şok

Şok, pek çok yaralanmalarda eşlik eden esas tehlikedir ve iyileşmeyi geciktiren ana engeldir. Yardımcı 4 ana remedi vardır:

Aconite 

Şok için kullanılan esas remedidir. Köpek sendeler, sersemlemiş gibi görünür veya daha çok aşırı gergin haldedir ve dokununca büsbütün terör estirir. Şiddetli vakalarda güçlü etki için 200c potens seçin.

Dozaj: Saatte bir dört doza kadar verebilirsiniz. Gerekirse daha sık aralıklarla verin. Aconite acı ve şok durumlarının   en iyi akut remedisidir ve semptomların başlangıcında ilk iki saat içinde verilmesi çok iyi gelir.

Arnica 

Arnica yaralanma ile oluşan şokları azaltır.  Arnica zedelenme veya kanama gibi vakalarda olan zihinsel ve bedensel travmaları rahatlatır. Cerrahi müdahaleden önce verilen Arnica operasyon sonrası iyileşmeye yardımcı olur.

Dozaj: Saatte bir 3 doz.

CarboVeg

Ölüyü dirilten remedidir. CarboVeg kan dolaşımı, kalp atışı düşmüş, soğuk, bir şekilde zar zor yaşama belirtisi olan köpeklerde kullanılmalıdır. CarboVeg mavimtrak diş eti olan, havaya ihtiyacı olan veya davul gibi şişmiş karnı olan, yaşam belirtisi çekilmiş ve tüm sistemi yavaşlamış olan ölgün köpeklere verilir. Terminal şok. Ölüm acılarını dindirir.

Dozaj: Veteriner hekim gelene kadar her 10 dakikada bir, arkasından Aconite 200 ver.

Kurtarma remedisi(rescue remedy), anahtar kullanım: sıkıntı, keder, distress

Yatıştırıcı etki gösteren ve homeopatik tedaviyi tamamlayıcı bir bitkisel esanstır. Özellikle bir şov gösterisine çıkacak olan köpekleri sakinleştirmede iyi gelir. Soğuk ve hasta yavru köpekleri, enikleri canlandırmada CarboVeg ile beraber verilmesi uygundur.

Dozaj: Gelişme gösterene kadar 10 dakikada bir dört damla.

Arı sokma, Böcek sokma, Isırıklar

Sık aralıklarla birkaç kez verilerek aşağıdaki remediler kullanılabilir.

Ledum pal : Eşek arısı sokması, soktuğu bölge soğuktur.

UrticaUrens: Bal arısı sokması, ısırgan otu dalaması ve isilik, kızarıklık, kurdeşenler

ApisMel: Derinin sıcak, parlak, şişkin olduğu ve dokununca veya sıcak ile temasta acı veren arı sokması veya ısırmalarında.

Hypericum: Yılan sokmalarında (losyon şeklinde bölgeye uygulanabilir) ve diğer delici yaralanmalarda.

Echinacea: yılan ve böcek sokmalarında

TarentulaCub: yara sıcaksa ve morumsu renge döndüyse

Göz Yaralanmaları

Gözle ilgili rahatsızlıklar dikkatle tedavi edilmelidir ve bir veteriner hekimin muayene etmesi gereklidir. Kaynatılmış ve soğutulmuş suya tentürden 10 damla dökülmüş Hypericumile nemlendirilmiş bir ped yarayı temizlemek için uygulanabilir. Acıyı azaltmak için Arnica 200c başta sıklıkla sonra günde iki kez verilebilir. Euphrasiagöz damlaları (ana tentürden taze hazırlanmalıdır; 10ml taze kaynatılmış ve soğutulmuş temiz suya 3 damla damlatılarak bir göz damlası şişesine doldurulur) ilk tedaviden sonra kullanılabilir; 10 gün boyunca günde 3 defa 3 damla. Ülserleşme ve irin oluşursa Argentnit 30c kullanılabilir. Yırtılma varsa Staphysagria 200c verilmelidir ve yaralanma künt iseSymphytum 6c kullanılır. Gözün içine veya gözden dışarıya kanama varsa günde dört kez Hamamelis 6c verilir. Travmatik  göz kanamaları  içinLedum, Arnicave Hamamelis değerli remedilerdir.

Ateş

Eğer köpeğinizin ateşi normaline göre yüksekse bir enfeksiyona karşı köpeğinizin vücudu savunma sistemini çalıştırmış demektir. Bağışıklık siteminin aktivitesinin artması köpeğinizin enfeksiyona karşı toparlanmasına kadar iyi bir işarettir. Buna karşılık hasta bir köpekte normalin altında sıcaklık olması bağışıklık sisteminin başarısız olduğunu gösterir ve köpeği kurtarmak için etkili bir tedavi gereklidir. Diğer taraftan köpeğiniz zayıf düştüğünde ve lokal enfeksiyonlarda düşük sıcaklık olur, şüpheli durumda veteriner hekiminize götürün.

Bağışıklığı artıracak bir etki yapmayacak ise müdahele ederek, ilaç vererek ateşi ortadan kaldırmak uygun değildir. Beden enfeksiyonu kontrol altına aldığında ateş düşecektir. Homeopatik tedavi destek vericidir ve bağışıklık sistemini baskılamaz. Yine de ateşin durumunun dikkatli ve sürekli gözlemlenmesi önemlidir aksi takdirde antibiyotik kullanımı gerektirebilir. Materia Medica ‘da pek çok ateş vakası için pek çok remedi verilmiştir. Biz burada birkaçından söz edeceğiz.

Dozaj: Genel kural saatte bir dört dozdur. Olumlu cevap alamazsanız antibiyotik kullanmanız gerekebilir.

Aconite 

Köpek huzursuzdur ve çok telaşlıdır. Sıcak, kuru bir deri vardır ve aşırı susuzluk çeker. Bu semptomlar özellikle soğuk ve kuru rüzgârlara maruz kalmış köpeklerde ve çok erken evrelerde görülür. Sonraki evrede sıcak ateşi takip eden soğuk terleme ve buz gibi soğukluk görülür. Herhangi bir ateş vakasında başlangıç remedisidir.

Belladonna 

Yanma, keskin koku, kızgınlık ve sıcak vardır. Ateşle birlikte susuzluk yoktur. Belladonna ‘nın vahşeti görülür ve köpek normal olmayan biçimde agresif veya çılgına dönmüştür. Köpeğin ateşi çok yüksektir ve nabzı hızlıdır. Ağız bölgesindeki, vajinal bölgedeki membranlar ve deri gibi tüm etkilenmiş yüzeyler kırmızıdır.

Byronia

En dikkat çeken faktör hareketsizliktir. En ufak hareket bu köpekleri sinirlendirir ve yalnız kalmak isterler ve sıcak hava durumlarını kötüleştirdiğinden soğuk noktada yatarlar. Membranların kuruluğuyla birlikte iç sıcaklık vardır ve dışta soğukluk, hızlı sert nabız vardır. Bu kombinasyon titreme ve patilerde terleme yapar. Beyazlaşmış dilleriyle susuzluk çekerler. Sık olmayan aralıklarda uzun uzun içmek hareketsizliği korumak isterler.

Dulcamara

Soğuk ve neme maruz kaldıktan sonra gece susuzluk, gün içinde düşük sıcaklık ve kuruluğu takip eden vakalar içindir.

Ferrumphos

Hızlı, yumuşak, bastırılabilir nabız olan tanımlanamayan tipte ateş vakalarının erken evrelerinde verilir. Özellikle öğlen 01:00 gibi titreme olur fakat Bryoniagibi yüzlerinde hafif rüzgar isterler.

Pyrogen

Düzensiz değişken vücut ısısı, zayıf, hızlı nabız ve huzursuzluk eşlik eden septik ateşlerde kullanılır. Dil kuru ve kırmızıdır ve cilalanmış gibi dümdüzdür. Sıcaklık çok hızlı yükselir ve aşırı terleme ile yüksek ısı olur fakat bu terleme ateşi kesmez. Hızlı cevap alamazsanız veteriner hekiminizi arayın.

 

Referans: Dogs and Homeopathy ,  The Owner’s Companion by Mark Elliot