Neden Homeopati

Neden Homeopati

Homepati, “alternatif” bir tedavi yöntemidir. Buradaki alternatif deyimini ne anlamda kullandığımı açıklamak isterim: Burada alternatif olan, alışılmışın dışında olan, standart olmayan yöntem, Homeopati’de her insana kendi düşünce sistemine uygun olarak yaklaşılmasıdır.

Homeopati’de temel felsefe, şu anda dünyada geçerli olan beden ve zihin ikilisinden farklı olarak insanın bir de ruhsal yapısının var olduğu inancıdır. Remedi diye adlandırılan ilaçların, bu daha derin ruhsal katmanı etkilediğine inanılmaktadır. Homeopati’nin kurucusu olan Samuel Heinemann bu katmanı Yaşam Gücü (Vital Force) olarak adlandırmıştır. Bir bakıma Türkçe’deki “can” kelimesine karşılık gelmektedir.

Bilgi Çağı kavramlarıyla anlatmaya çalışırsak, kişilere verilen remediler ile o kişiye “enformasyon” aktarımı yapılmaktadır. Yani, kişinin hastalığının, ya da sıkıntısının bilgisi kendisine ve derindeki ruhsal katmanına tanıtılmaktadır.

O halde Homeopati, halen geçerli olan konvansiyonel tıptan çok farklı bir bakış açısına sahiptir. Günümüz tıbbında, hastalık belirtileri, ağrılar, döküntüler vs. baskılanmaya çalışırken, Homeopati, bu bulguları oluşturan asıl sebebe yönelmektedir. Bu da aynı belirtileri oluşturan bitki, maden gibi nesnelerin ileri derecede sulandırılmış formlarının remedi olarak kullanılmasıyla yapılmaktadır.

Homeopatinin temel mottosu olan “benzer benzeri iyileştirir” söylemiyle bu kastedilmektedir. Ancak bu bilgiler, çok uzun yıllar içinde, kendini bu yola adamış kişilerin dikkatli gözlemleri sonucunda elde edilebilmiştir. Şu anda geçerli olan bilimsel metodlarımızla, kişilerdeki iyileşme hallerinin altındaki bilgisel aktarımın nasıl ve ne şekilde olduğunu izah edememekteyiz.

Bugünkü konvansiyonel tıbbın hastalar için ürettiği ilaçlar Homeopatinin kişiye özgü yaklaşımında geçerliliğini yitirmektedir. Homepatik yaklaşım, her kişi için tek tek ve uzun süren bir çalışmayı gerektirmekte, her kişinin kendi yaşamına ve geçmişine dayalı özel remediler bulunmasına dayanmaktadır.

Günümüz tıbbının, “kısa sürede rahatlatan” yöntemleri cezbedici bir unsur olmakta ancak sıkıntının kaynağını keşfetmekten ve de gidermekten uzak kalmaktadır. Güncel tıbbi yaklaşımda, hastanın kişisel detayları hastalık açısından çok da önemli görülmeyip, kendisinden çok ölçülen verilerine bakılarak uygulanan genel çözümlemeler söz konusudur.

Kişisel olarak, yıllarca “Bilimsel Tıp”la uğraştım. Öğrencilik ve hocalığım dahil toplam 40 yıl tıbbi hekim olarak hizmet veren bir dahiliye profesörü olarak şu anda Homeopati’yi daha ileri bir yöntem olarak görmemin başlıca nedeni, işte bu “kişiye özgülük” özelliğidir. Öteden beri her insanın farklı yapıda olduğunu farketmiş bir doktor olarak, herkese aynı algoritmalarla tedavi yapılmasının sağlıklı olmadığı görüşünü korudum. Bu nedenle de bir hekim olarak yeni vizyonum, Homeopati’ye katkıda bulunmaktır.