Tedavi Etme Sanatı ve Homeopati

Tedavi Etme Sanatı ve Homeopati

İnsan vücudu et ve kemikten öte; genlerinde sınırsız bilgilere sahip, en ileri düzeyde  gelişmiş bir sistemdir. Yaşam enerjisi ve hayatın devamıyla ilgili her türlü temel metabolik bilgiler  ve yaşamın ritimiyle ilgili temel bilgiler genlerimizde mevcuttur. Bu temel bilgilerin yanı sıra , kuşaklar boyunca (hatta Adem ve Havva'ya kadar) yaşadığımız ortamın kültürü, örf adeti, gelenek-görenek gibi nesilden nesile aktarılan bilgiler mevcuttur. Ayrıca  kendi yaşadığımız deneyimlerimizi de ekleyerek, başka benzeri olmayan şahsımıza münhasır bir birey oluyoruz. Sonuç olarak; olaylar karşısında her birimiz farklı etkileniyoruz, farklı algılar, farklı tepkiler gösteriyoruz. Doğanın kanunları karşısında bazı konularda avantajlı, bazı konularda ise dezavantajlı  oluyoruz. Birimizi olumlu etkileyen bir şey diğer birimizi olumsuz etkiliyebiliyor. Ve hastalık olarak tanımladığımız rahatsızlıklar veya denge bozuklukları ortaya çıkıyor.

Homeopati, yaşamımızda, bizim zaaflarımız olan alanlarda yaşam gücümüzü arttırarak ve bozulan dengeleri düzelterek etkili oluyor.

Homeopati klasik tedavi anlayışının ötesinde çok daha fazla anlamlar ifade eden bir şifalandırma ve doğal dengeyi koruma, kurma  yöntemidir. Bu anlamda hastalık ve hastalık nedenlerinin tanımlanlanmasını yeniden gözden geçirmek gerekecektir. Böylece hastalıklara yaklaşım  ve hastalıkları şifalandırma daha gerçekçi olacaktır.  

Hastalıklar yada hastalık belirtileri fiziksel, duygusal veya zihinsel düzeyde olabilir. Hatta çoğunlukla da bunların karması şeklinde ortaya çıkabilir. Peki ne oluyor da hasta oluyoruz, hastalık nedir?

Kendi bütünlüğü içinde mükemmel işleyişi ve düzeni olan bu dev organizasyona biz olumsuz yönlerde müdahale etmezsek, bu sistem kendi programı gereği ömrünü tamamlayıncaya kadar düzgün çalışır. Bu sistemin dengesi veya işleyişi bozulursa zihinsel, duygusal veya fiziksel beden düzeyde hastalık denen rahatsızlıklara neden olur. YANİ HASTALIK, VÜCUDUMUZDA YOLUNDA GİTMEYEN SORUNLARI BİLDİREN BİR MESAJDIR. BİZ HEKİMLERE BU MESAJLARI DOĞRU ANLAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK DÜŞER.


ÖZET OLARAK;

Her hastalığın derinlerde yatan nedenleri vardır. Homeopati, hastalıklara neden olan bozulmuş dengeleri yeniden düzene sokarak hastalıkların kalıcı olarak iyileşmesini sağlar. Özellikle sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren, iyileşmez denen hastalıklar tamamen veya belirgin düzeyde iyileşme sağlar. Örneğin gastrit, reflü, ürtiker, migren, yükseklik korkusu, kapalı veya dar alan korkusu tamamen iyileşebilen hastalıklardır.

Yine pek çok rahatsızlığın bir arada olduğu ve modern tıpta sıkıntı çektiğimiz semptomlar yumağında da bir tek homeopatik remedi ile tüm semptomları iyileştirmek mümkün olabilmektedir. Örneğin; yılan, zehir ve kalp hastalığı korkusu, yolda takip ediliyor hissi, yaygın vücut ağrıları, uykusuzluk vs. daha bir çok semptomların olduğu hastaya lachesis remedisi verilince tanımlanan semptomların tamamı iyileşebilmektedir.

Hastalıkların tedavisinde temel prensip;, altta yatan bozulmuş dengeleri yeniden kurma esasına dayalı olduğu için, daha sonra gelişebilecek yeni rahatsızlıkları önlemek de mümkündür.