TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE HOMEOPATİ

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE HOMEOPATİ

Yaşam gücünden  www.homeopatiklinik.com/yasam-gucu.html  daha önce bahsetmiştim . İnsan belirli bir yaşam gücüyle dünyaya geliyor . Yaşam gücünü etkileyen  faktörler var. Fiziksel, duygusal ya da zihinsel olarak pozitif veya negatif yönde etkileyebiliriz.

Yaşam gücünü artırmak için yediklerimize dikkat etmeliyiz, iyi uyumalıyız, spor yapmalıyız. Organik beslenmek pek tabi önemlidir. Yaşam gücünü pozitif destekleyen ve artıran diyet, alkali diyet ya da akdeniz diyetidir.  Doğada yaşam gücünüzü en çok destekleyecek besin öğeleri arı poleni ve kore ginsengidir.

Yaşam gücü  duygusal olarak da pozitif veya  negatif yönde etkilenir.Organik yaşam duygusal alanda da gerekli.  Pozitif düşünmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Sürekli  TV izlemek ya da vahşet haberleri izlemek, okumak negatif yönde etkiler. İş hayatı ve özel hayatımız için de daha rafine, daha huzurlu ortamlar yaratmalıyız. İbadet etmek, meditasyon yapmak, spor yapmak, dans etmek  gibi bizi rahatlatan şeyleri hayatımıza daha çok dahil etmeliyiz.

Zihinsel olaylar da yaşam gücünü etkileyen faktörlerdendir. Yaşam gücümüzü pozitif destekleyen en önemli şey, varoluşumuza yönelik hizmetler yapmaktır.  Severek ve isteyerek yaptığımız işlerin tümü bizi hem tatmin eder, hem de yaşam gücümüzü artırır. Doğayla, hayvanlarla ya da insanlarla ilgili sosyal etkinliklerde katkıda bulunmak önemlidir. 

Bütün bu söylenenleri yapsak bile, bazen her şey o kadar çok gelir ki artık hiçbir şey yapamayacağımız hissederiz. Kişi bunu ya duygusal çöküş, ya duyarsızlaşma ya da azalmış başarma motivasyonu şeklinde yaşar. Bunların her biri kişinin rutin hayatını, işlevselliğini ve tepkilerini ciddi oranda etkiler. İşi, ailevi sorumlulukları, bireysel sorumlulukları, yardıma muhtaç yakınının bakımı gibi o sırada sürdürmeye çalıştığı uğraşı ile ilgili istek, güç, gayret, olumlu duygu ve davranışlarını gittikçe azaltarak, kişinin yetersiz kalmasına neden olur. 
 Kişide genel bir enerji azalması, kaygı, kendisi ile ilgili olumsuz duygu ve düşünceler, yetersizlik ve başarısızlık hissi gelişir. Bunlara ek olarak, başkalarına karşı da ilgi kaybı, negatif duygu ve davranışlar  ortaya çıkar. İşte bütün bunlar kişiyi çevreden uzaklaşmaya, kişiler arası ilişkilerde çatışmaya veya kendi içine kapanmaya zorlar. 

Tükenmişliğin getirdiği bu genel enerji kaybı, kişide fiziksel olarak kronik yorgunluk ve bir takım bedensel yakınmalarla kendini gösterir. Hem duygusal hem de fiziksel kayıplar kişide çaresizlik, ümitsizlik, özgüven eksikliği oluşturarak duygusal ve zihinsel tükenmeye neden olur. Dolayısıyla kişi sorumlu olduğu görevleri sürdüremez hale gelir, insan ilişkileri tamamen bozulabilir.

Aşağıda oluşma şekillerine göre tükenmişlik sendromuna homeopatik çözümlerden bahsedeceğim. Bu kadar ciddi bir meselnin doktor kontrolünde tedavisinin olması iyi olur. Potens ve süre kişiye özel olarak seçileceğinden onlardan bahsedemeyeceğim ancak sebebi her ne olursa olsun tükenmişlik sendromuna kolay ve hızlı ve yan etkisiz  bir çözüm olarak homeopati ilk seçenektir.

Pikrik Asit:  Zihinsel yorgunluktan sonra oluşan çökmüş birisi için ideal seçenektir. Kişi artık 10 dakikalık okumaya bile tahammül edemez. Olay zihinsel bir yorgunlukla başlamıştır ancak giderek bütün organizma çökmüştür. Başağrısı, ishal, tüm eklemlerde ve omurgada ağrı, bütün bedende ağırlık , yorgunluk şikayetlere eklenmiştir. Sürekli uzanmak ve dinlenmek isterler.  Bir kişi zihinsel aşırı çalışmadan sonra bu hale gelmişse düşünülecek ilk seçenek pikrik asit olmalıdır.

Muriatik Asit: Fiziksel bir zayıflık yorgunluk var. Burada uzun süren ateş ya da hastalık döneminden sonra ortaya çıkan bir halsizlik, mutsuzluk hali var. Kişi hastalıktan sonra bir türlü toparlayamamıştır. Tüm kaslarda zayıflık, hatta sfinkterlerde zayıflık ; idrar kaçırma, gaita kaçırma gibi şikayetler olabilir. Kişinin alt çenesi düşmüş bitkin halsiz ve yaşlı görünebilir. Fiziksel bir yorgunluktan sonra gelişen böyle durumlarda muriatik asit iyi bir seçenek olabilir.

Fosforik Asit:  Duygusal tükenmişlik sendromu. Aşk acısı, yas, ya da taşınma iş, şehir değiştirme, gurbet gibi duygusal bir ağırlık sonrasında başlamış bir hastalıktır. Kişi artık üzgün, kızgın tepkisizidir. Hareket etmeye hali yoktur. İçe çekilmiş, hiçbir şeyden zevk almaz ve hiçbir şey yapmak istemez. Depresyon gibi değildir. Umursamaz olmuştur. Tekdüze duygusuz bir duruma gelmiştir. Bir gecede saçları beyazlayan ve ya dökülenlere de çok iyi gelir fosforik asit. Duygusal bir tükenmişlik varsa fosforik asit ilk seçenektir.

Sülfirik asit: Aceleci hızlı insanlardır. Ayakta yemek yer, her yere hızlı gider ancak ne yapacağını bilmez durumdadır. Zaman çok çabuk geçiyor, zaman yetmiyor der. Beynim suda gibi yüzüyor, yorgunum diyen ve aceleci sinirli birine tercih edilecek homeopatik ilaç sülfirik asittir.

NOT: Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendinize tedaviye başlamayın. Burada geçen asitlerin kendilerini değil homeopatik olarak hazırlanmış formları  ilaç niyetine kullanılabilir. Yoksa, yukarda adı geçen asitler tehlikeli zehirleridir.