Fibromiyalji - Her yerim ağrıyor

Fibromiyalji - Her yerim ağrıyor

Yaygın ve gezici vücut ağrısı ile birlikte uyku bozukluğu, sabah tutukluğu, yorgunluk, halsizlik, hassas bağırsaklar, uyuşma, karıncalanma vardır. Depresyon sıklıkla eşlik eder. Geleneksel batı tıbbı fibromiyaljinin nedenini tam açıklayamasa da vücutta biriken bozucu alanlar, toksik birikme ve yaşamın yüklediği ağır stresin vücudun kendini yenileme kabiliyetini azalttığı ve ağrıyı bastıran sistemde ve otonom sinir sisteminde problem geliştirdiği düşünülmektedir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda sıkça görülmesi bu tezi doğrulamaktadır.

3 aydan daha uzun süren, vücutta yaygın ağrı ve 18 hassas noktadan en az 11’ inde üzerine bastırmakla aşırı hassasiyetin meydana gelişi fibromiyalji tanısını düşündürmelidir.

Fibromiyaljide sık rastlanılan bulgulardan en az 3’ ü ve eşlik eden diğer bulgulardan herhangi birinin birlikte bulunması tanıyı destekleyecektir. Bu yakınmalar sabahları hareketsiz kalmada, soğukta, nemde, kasvetli kapalı havalarda ve aşırı aktivitelerde, mutsuzluk hallerinde artar, sıcak havalarda, masaj veya sıcak uygulamalarda hatta tatilde azalır.

Fibromiyaljide sık rastlanan bulgular:

1-Yorgunluk, bitkinlik

2- Uyku bozuklukları

3- Depresyon, yaygın anksiyete

4- Baş ve yüz ağrıları

5- İrritable barsak sendromu

6- Uyuşma karıncalanma

7- Unutkanlık, konsantrasyon eksikliği

8- Soğuğa tahammülsüzlük

9- Huzursuz bacak sendromu

10- Çene eklemi problemleri

Aslında bu tip belirtilerin başka hastalıklarda bulunanlarla yakın benzerlikler göstermesinden dolayı fibromiyalji tanısı oldukça zordur. Fibromiyaljide, laboratuar, röntgen gibi herhangi bir kesin tanı yöntemi yoktur. Bunlar, ancak ayırıcı tanıda değer taşıyabilir. Tanı için en değerli şey hastayı dinlemektir.

Fibromiyalji tedavisinde homeopati ile rahatlama sağlanabilir. Fibromiyaljide ilaç tedavisi yanı sıra egzersiz, yoga, tai chi gibi bedensel bir çalışma ve beslenmenin yeniden düzenlenmesi özellikle alkali diyet  tedavide başarıyı artıracaktır.

Aşağıda fibromiyalji, fibromiyazit durumlarında sık kullanılan homeopatik ilaçları göreceğiz. Ağrı kesici olarak homeopati kullanmak çok doğru bir yaklaşım değildir,  yapısal homeopatik tedavi kalıcı tedavi sağlar. Kalıcı bir homeopatik tedavi için homeopati görüşmesi çok yerinde bir davranış olur.  Burada ilaçların özeliklerinden kısaca bahsediyorum daha ayrıntılı bilgi için uzman bir homeopata danışmak gerekmektedir.

Arnica

Homeopatide en çok kullanılan en iyi bilinen ilaçlardandır. Travma, operasyon gibi durumlardan sonra ağrı ve şişlik azaltmak için kullanılır. Fibromiyaljide;  dayak yemiş gibi hissedilen durumlar arnica için uygun durumlar olacaktır. Eğer hastayla ilgili çok net bulgu ve bilgi yoksa arnicayla başlamak mümkün olabilir. Hastanın bulguları netleştikçe daha isabetli bir seçim yapılabilir.

Rhus tox

Bu ilaç homeopatinin romatizma ilacı olarak bilinir ve ağrılı eklem durumlarında sıklıkla kullanılır. Çalışmalarda en çok kullanılan maddedir ve fibromiyaljide etkinliği ispat edilmiştir. Hareketsiz kaldığında ağrı artıyor hareketle azalıyorsa en iyi seçenektir. Yağmurun gelişini haber veren ağrı ve nemli havalarda ağrının kötüleşmesi durumlarında da ilk seçenek olarak kullanılabilir.

Ruta Grav

Rhus tox’a benzer durumlarda kullanılır. Hareketsizlik, soğuk ve nemli hava ağrıyı çok kötü yapar. Ancak rhus tox’ta sıcak ağrıyı asla azaltmaz. Genellikle tendonların yapışma yerlerinde, el bileği, dirsek gibi yerlerde ağrı olur. Ağrı burkulma ağrısı gibi bere ağrısı vardır.

Causticum

Ağrı, halsizlik ve sertlik, katılık mevcuttur. Hareket ve soğukla kötüleşir sıcak uygulama, sıcak yatak iyi gelir. En ilginç olan soğuk ve kuru havada kötü iken nemli havalarda iyidir.

Bryonia

Rhus tox’un tam tersi. Hareketle ağrı artar. Sıcak uygulamalar ve hareketsiz bırakmak ağrıyı azaltır.  Eklemlerde şişlik gözlenebilir.

Cimicifug

Ağrının ve şikayetlerin daha çok boyun ve üzeri bölgelerde olduğu durumlarda kullanılır. Baş ağrısı eşlik edebilir. Yaralanmalarda veya soğuk havada kötüleşebilir.  Yanma, acı şeklinde ağrı olabilir.