KEDİLERDE ZİHİN-DAVRANIŞSAL SORUNLAR, KAYGI,KORKU,SALDIRGANLIK

KEDİLERDE ZİHİN-DAVRANIŞSAL SORUNLAR, KAYGI,KORKU,SALDIRGANLIK

Homeopati kaygıdan saldıranlığa kadar kedilerin davranışsal sorunlarının tedavisinde son derece faydalıdır. Bu konu burada sadece kıyısından değinilebilecek kadar geniş bir konudur. Bunun nedeni kedilerin çok çeşitli rahatsızlıklar gösterebilecek aşırı duygusal canlılar olmasıdır. İlginç bir biçimde bu rahatsızlıklar ihtiyaç duyduğu remediyi işaret eden;  altta yatan organik hastalıkla ilgili ipucu verebilir. Daha fazla bilgi için referans bölümüne bakın ya da homeopat bir veterinere danışın.

Aconite

Herhangi bir nedenle aniden beliren korku durumu için en klasik ilaçtır. Aşağıdaki durumların hepsi ya da bazılarıyla nitelenir: dinmeyen kaygı ve acıklı inilti, huzursuzluk, ateş basması, sersemlik, sarsaklık, büyüyen gözbebekleri, ışığa ve sese hassasiyet ve telaşla kaçma eğilimi.

Anacardium

Saldırgan, sinsi ama kuruntulu durumlarda. Bu tarz bir kedi açık bir neden olmaksızın saldırgandır ama karşı konulduğunda geri çekilir. Bu kediler kuşkuludur ve ne yapacakları kestirilemez.(Hyoscyamus'a bakın)

Argentum nitricum

Veteriner ziyareti öncesi ya da bir gösteriye çıkmadan öce durumu sezerek titreme ve ishalin yanı sıra sıkça güçsüzlük ve kusmayla ortaya çıkan durumlarda kullanılır. Beklenen bir durum karşısında duyulan kaygı, kedinin vücut ısısı arttıkça daha da kötüleşir. Bu ilaç, belirtiler uyduğu durumlarda klostrofobi için de kullanılır. Bu ilaca ihtiyaç duyan kediler genellikle her şeyi aceleyle yaparlar.

Belladonna

Herhangi bir uyarı ya da provokasyon olmaksızın görülen saldırganlıklar içindir. Bu durumlarda göz bebekleri büyür, açık bir kaygı ve heyecan görülür. Bu kediler kendi dünyalarındadırlar ve rastgele aşırı derecede sinirlenirler ve ellerine geçirdikleri şeyi paramparça ederler.

Calc carb

Miskin, aşırı kilolu, tembel ve hareket etmeye erinen kediler bu ilaca iyi yanıt verir. Genellikle garip fobi ve korkuları vardır ve ani sesler çıkartırlar. Yenmeyecek garip şeyleri yemeye çalışırlar. Bu belirtiler cılız bir kedide görülürse Calc phos daha doğru bir ilaçtır.

 

Chamomilla

Ağrıdan kaynaklanan sinir durumlarında bu ilaç önerilir. Sabırsızlığa bağlı sinir durumlarında da işe yarar. Kinci bir yapıya sahip kedilerde ya da kolayca tedirgin olan kedilerde de kullanılır. Sabırsızlanarak ya da hiçbir neden olmadan saldıran, yeni gelenlere saldırgan davranan ya da kontrol edildiğinde tedirgin olan kedilerde de kullanılır.

 

Hyoscyamus

Kıskançlık, kuşku ve manik davranış. Kendi kendine düşünme. Burada kıskançlık temelli saldırgan tavır başta tanıdık insan ve hayvanlara karşı görülürken, daha sonraları şüpheci bir ruh hali ve paranoya geliştikçe herkese karşı görülür. Maniyle birlikte görülen karakteristik özelliklerden biri kaslarda görülen seyrimedir. Saldırganlık belirtileri akan su sesiyle, hayvana dokunulması ya da yaklaşılmasıyla artar.

Ignatia

Önemli bir kedi ilacıdır. Ignatia keder ve ayrılık kaygısının kötü etkilerini kontrol etmek için kullanılır. Bu durumlar özellikle sahibinin ölümü ya da yavruların yeni sahiplere dağıtılmasının ardından ortaya çıkar. Ignatia özellikle kedinin teselliden kaçıp, travma geçene kadar yanız kalmayı tercih ettiği durumlara uygundur.

Lycopodium

Güveni olmayan ama cesurmuş gibi davranan kediler için. Utangaç ve korkak olmalarına rağmen cesur bir tavır takınırlar ve sebepsiz öfke patlamaları gösterirler. Eski bir dargınlık ya da intikam çabası bunu kışkırtabilir. Yabancılardan, özellikle de kendilerine dokunmaya çalışan yabancılardan korkarlar.

Nat mur

Düşük potenste böbrek rahatsızlıklarındaki etkisinin yanı sıra travmatik ve kederli vakalarda da güçlü bir etkiye sahiptir. Özellikle kediler yaşadıkları olay nedeniyle hayata küserlerse kullanılır. Bu ilaca ihtiyaç duyan kediler huysuzdur, mobilyaların altına ya da karanlık yerlere saklanırlar. Yalnız kalmayı tercih ederler ve teselli etmeye çabalayanlar onları hırçınlaştırabilir. İlginçtir ki genellikle kendilerini daha da kötüleştirecek tuzlu yiyecekler ararlar. (Nat mur sofra tuzudur)

Nux vom

Her daim kavgaya hazır gibi görünen gergin, kaygılı ve kötücül kediler içindir. Sinir eşikleri düşüktür ve kolay sinirlenirler. Soğuğu, parlak ışığı, gürültüyü ve ne nedenle olursa olsun kendilerine dokunulmasını sevmezler. Bu ilaca ihtiyaç duyan kedilerin iştahları iyidir ama yine de cılızdırlar.

Phosphorous

Yüksek sesten, hava fişekten, şimşekten ve karanlıktan korkarlar. Bu kediler zayıf ve gergindir ve her şeyden ürkerler. Buna rağmen belirgin biçimde kalabalık ortamları severler. Çok ilgi isterler ve tam anlamıyla kucak kedisidirler.  Özellikle sarı beyaz ve sarı siyah beyaz kedilerin tüyleri Phosphorous'un rengi gibi kızarır. Genelde hiperaktif eğilimli olurlar ve yalnız bırakıldıklarında yaşadıkları hayal kırklığından dolayı tüm enerjilerini etrafı kırıp dökmeye harcarlar.

Pulsatilla

İçe kapanık, ilgiye aç ama ilgiye cevap vermeyen ve yalnız kalmaktan hoşlanmayan kediler içindir. Meydan okumalara karşı direnç göstermezler ve kendilerini başkalarına göre şekillendirirler. Bu genellikle ruh hali değişken, stres altındayken sahiplerine sarılan sürekli onların peşinden giden kedilerde görülür.

Staphysagria

Aşağılanmadan kaynaklı bastırılmış öfkede. Kötü muamelenin(ameliyat da dahil) kötü etkileri ve bastırılmış duygular için. Fiziksel ya da ruhsal olarak incinmiş, gücenme ve kırılma belirtileri gösteren kediler için. Staphysagria'ya ihtiyaç duyan kediler aşırı biçimde duygusaldır ve bunu bir takım histerik davranışlarla gösteririler. Bunlar arasında evin içine işeme, intikam için sevmedikleri bir nesnenin üstüne işeme ya da mobilyaları parçalama sayılabilir. Staphysagria ameliyat ve kavgalardan kaynaklı yaraların iyileşmesi ve ağrılarının dindirilmesi için de kullanılabilir.

Referans:

Homeopathy for Cats ; Marc Elliot, Tony Pincus

Not: Bu yazı bilgilendirmek amaçlıdır tedavi için homeopat veterinere danışın.